AFM, 23-okt-2009

AFM: Brochure ING Toprekening onvoldoende duidelijk

De informatieverstrekking over de ING Toprekening van ING was niet misleidend, maar onvoldoende duidelijk. Dit heeft de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) na onderzoek vastgesteld.

De AFM beoordeelde de brochure naar aanleiding van vele klachten van consumenten die bij de AFM waren binnengekomen. ING had eind 2008 naar het oordeel van de AFM in de brochure voor deze spaarrekening duidelijker moeten aangeven dat de spaarrente na een half jaar afhankelijk zou worden van de marktrente. Consumenten klaagden dat zij door de brochure de indruk kregen dat de rente op 4 procent zou worden vastgesteld. In werkelijkheid kwam de rente fors lager uit.

De AFM heeft ING laten weten dat de eerdere informatieverstrekking onvoldoende duidelijk was, en heeft de bank gewezen op haar verantwoordelijkheid om klanten op duidelijke wijze te informeren over producten. Inmiddels heeft ING de informatie over de Toprekening aangepast. ING heeft overigens toegezegd de informatieverstrekking van al haar producten tegen het licht te houden.

Brochures bieden alle gelegenheid om de kenmerken van een product toe te lichten. Deze moeten dan ook zelfstandig aan alle wettelijke eisen voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een brochure zelf alle relevante kenmerken van een financieel product duidelijk moet beschrijven, inclusief de risicoís.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat consumenten goede informatie krijgen over financiŽle producten, ook over relatief eenvoudige producten als spaarrekeningen. Dit past bij het centraal stellen van de klant door banken en verzekeraars, een speerpunt in het toezicht van de AFM. Het bevordert het vertrouwen in de financiŽle markt.

De AFM gaat er van uit dat vanaf heden alle marktpartijen helder moet zijn aan welke eisen de informatieverstrekking voor spaarproducten moet voldoen. Bij nieuwe gevallen zal de AFM dan ook over kunnen gaan tot formele maatregelen.

De AFM raadt consumenten aan bij het openen van een spaarrekening zich vooraf goed te verdiepen in alle aspecten van dit financiŽle product. Vraag bij onduidelijkheden na bij de aanbieder van de spaarrekening wat er precies wordt bedoeld. Voor hulp bij de keuze van een spaarrekening heeft de AFM op haar website een lijst met aandachtspunten opgenomen.

Reactie ING
In een reactie zegt ING de communicatie te verbeteren: De reacties van teleurgestelde spaarders zijn aanleiding geweest om het communicatiemateriaal over sparen aan te scherpen, het nog makkelijker te maken om de actuele spaarrentes van ING te raadplegen en wijzigingen in de spaarrentes nog prominenter te gaan communiceren".

ING geeft aan haar spaarbeleid "te verduurzamen". Dit betekent ondermeer dat ze afstapt van het 'dakpannensysteem' waarbij steeds weer een nieuwe spaarrekening wordt geÔntroduceerd terwijl de rente op oude spaarrekeningen wordt verlaagd. ING heeft hier in het verleden miljoenen aan verdiend doordat veel spaarders bij renteverlagingen hun spaargeld niet verplaatsen naar een rekening met betere voorwaarden.

Naar aanleiding van het AFM onderzoek kiest ING voor:

  • een beperkt en overzichtelijk assortiment van spaarproducten;
  • alle particuliere spaarproducten zijn voor alle consumenten beschikbaar (mits zij aan de voorwaarden voldoen);
  • klanten die om advies vragen krijgen altijd het spaarproduct aangeboden dat het beste aan hun behoeften voldoet;
  • duidelijke communicatie over de spaarrentes, inclusief actierentes en rentewijzigingen;
  • de ontwikkeling van de spaarrentes is gebaseerd op de actuele bewegingen op de geld- en kapitaalmarkt, de opbrengsten van de belegde spaargelden en het gedrag van klanten en concurrenten;
  • terughoudendheid bij het introduceren van nieuwe spaarproducten;
  • een gematigde bandbreedte tussen het hoogste en het laagste rentetarief in het spaarassortiment, mede op basis van de productvoorwaarden.

Bron: AFM

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, ing toprekening, brochure financieel product, ing top rekening, spaarrekening ING oude.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: