Mm, 9-okt-2008

Bos stelt Icesave spaarders gerust

Minister Bos heeft samen met DNB-president Wellink de Icesave spaarders gerust gesteld. Met IJsland is een akkoord bereikt. DNB helpt bij teruggave spaargeld.

Tijdens een late persconferentie op donderdag 9 oktober gaf minister Bos aan dat er deze week veel onzekerheid was bij spaarders. Eerder die week verliet Icesave zijn kantoor in Amsterdam en was de Icesave website voor rekeninghouders niet meer toegankelijk waardoor de spaarder niet meer bij z'n spaargeld kon.

Bos stelt gerust
Bos benadrukte dat hun gelden tot 100.000 euro verzekerd zijn onder de garantiestelsels van deels IJsland en deels Nederland. Belangrijk voor de Nederlandse overheid was dat de juridische positie niet mocht worden benadeeld. Belangrijk was deze uitspraak van Bos: "linksom of rechtsom krijgt u uw geld tot 100.000 euro terug".

President van De Nederlandsche Bank (DNB), dhr. Nout Wellink stelde het iets scherper en stelde dat het grootste deel onder het IJslandse stelsel valt. Hij zei in zijn reactie: "Links- of rechtsom zullen IJslanders moeten betalen". Het uitstaande saldo per Icesafe spaarder is gemiddeld zo'n 13.000 euro en dat valt dus vooral onder het IJslandse stelsel.

De IJslandse premier Geir Haarde wil dat Nederland de spaartegoeden van Nederlanders bij IJslandse banken garandeert. Premier Haarde vindt dat Nederland het voorbeeld van de Britse overheid moet volgen. (Die zei eerder toe garant te staan voor alle spaartegoeden van Britten bij IJslandse banken). Nederland wil duidelijk niet zover gaan. De IJslandse premier heeft aangegeven met Nederland in overleg te willen.

Bos gaf verder aan dat gedupeerde spaarders het Nederlandse deel terugkrijgen via het omslagstelsel binnen de garantieregeling. Geld dat uiteindelijk dus van de overige banken afkomstig is. Om die reden vindt er eveneens overleg plaats met de Nederlandse Vereniging van banken (NVB).

Update 11 oktober: Akkoord met IJsland over Icesave
Zoals te lezen in de Volkskrant, in dit RTL(Z)-nieuwsbericht en te zien in deze uitzending van RTL Nieuws, heeft minister Bos van FinanciŽn in de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een akkoord bereikt met IJsland over het oplossen van de problemen met Icesave. Het akkoord houdt in dat IJsland maximaal 20.000 euro vergoedt aan de Nederlandse spaarders. Om dat mogelijk te maken, leent Nederland geld aan IJsland. Bos zei hierover: "De handtekeningen zijn gezet. De IJslandse regering neemt zijn verantwoordelijkheid". Volgens minister Bos zijn geen afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen IJsland deze lening terugbetaalt aan Nederland.

DNB helpt
De Nederlandsche Bank (DNB) zal de claims van de spaarders gaan afhandelen. DNB wil deze zaak snel en voor rekeninghouders gemakkelijk afwikkelen. DNB zal medio oktober aanvraagformulieren verzenden naar rekeninghouders van Icesave waarop deze hun vordering kenbaar kunnen maken. Indien zij voor 22 oktober niets hebben ontvangen, dan kunnen zij zich melden bij DNB.

Update 18 oktober: De brieven van DNB zijn naar de rekeninghouders gestuurd. In de brief staat een inlogcode waarmee men op de voor dit doel ingerichte website www.dnb-dgs.nl een formulier kan invullen. Op het formulier geeft men onder andere aan wat de hoogte is van de vordering (inclusief de rente t/m 12 oktober!). Dit formulier moet vervolgens worden afgedrukt en ondertekend en samen met het Icesave rekeningoverzicht en een legitimatiekopie worden verzonden naar DNB. Volgens de geldende regels wordt de vordering binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitgekeerd.

Op de website van DNB is hierover momenteel het volgende persbericht te lezen:
De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van FinanciŽn maken bekend dat bij Icesave Nederland, onderdeel van Landsbanki, lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's gedekt zijn tot een maximum van EUR 100.000 per rekeninghouder.

De Nederlandsche Bank zal de afwikkeling van de aanvragen verzorgen. Rekeninghouders hebben dus te maken met DNB en niet met de IJslandse autoriteiten. DNB zal zorgdragen voor een zo spoedig mogelijke uitbetaling van aanvragen.

DNB zal vanaf medio oktober alle rekeninghouders berichten over de wijze waarop een aanvraag onder het garantiestelsel wordt ingediend. Rekeninghouders die woensdag 22 oktober a.s. nog geen bericht van DNB hebben ontvangen, worden verzocht zich schriftelijk te melden via De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB te Amsterdam, onder vermelding op de enveloppe van het kenmerk 'Icesave'. U hoeft zich voor die tijd dus niet te melden bij DNB. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend dan door middel van de door DNB vastgestelde procedure, worden door DNB niet in behandeling genomen.

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, icesafe bos, dnb-dgs, icesave, icesafe nederland.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 26-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: