Mm, 2-jun-2014

Crisis funest voor Nederlandse vermogens

Sinds het begin van de crisis in 2008 is het vermogen van Nederlandse huishoudens gehalveerd. In 2008 had de helft van de Nederlandse huishoudens nog minimaal 51.000 euro aan vermogen. In 2012 had de helft minder dan 27.000 euro. Een groot deel van het verlies is te wijten aan de gedaalde huizenprijzen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het rapport Welvaart in Nederland 2014 presenteert het CBS de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland aan de hand van het inkomen, de bestedingen en het vermogen.

Welvaart flink aangetast
De cijfers laten zien dat de economische crisis die eind 2008 in Nederland toesloeg, de welvaart van Nederlanders flink heeft aangetast. Vanaf 2010 daalde de koopkracht maar liefst drie jaar op rij en steeg het risico op armoede. Het vermogen van huishoudens is tussen 2008 en 2012 bijna gehalveerd. Grotendeels komt dit door toegenomen hypotheekschulden en lagere woningwaarde. Het aandeel huishoudens dat met de woning onder water staat is in die periode verdrievoudigd.

Vermogen ongelijk verdeeld
Terwijl de inkomensongelijkheid in Nederland nog relatief laag is, is het verschil in vermogens groter dan ooit. De huishoudens met de hoogste inkomens hebben het meeste vermogen. Gemiddeld hadden huishoudens in 2012 157.000 euro aan vermogen, maar dit vermogen is ongelijk verdeeld: de helft van de huishoudens had minder dan 27.000 euro. De rijkste 10% van de huishoudens bezit 30% van het totale vermogen. Het vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden. Van de bezittingen zat 60 procent in de eigen woning en 30 procent in spaargeld en beleggingen. De schulden betreffen vooral hypotheek van de eigen woning.

Huishoudens verder in de schulden
Het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen is vanaf begin 2008 sterk toegenomen. Begin 2012 betrof het zoín 830 duizend huishoudens, bijna 2,5 keer zoveel als in 2008. Met name jongere huishoudens, alleenstaanden en eenoudergezinnen hebben een laag vermogen, net als huishoudens met een WW, WAO of bijstandsuitkering, huishoudens van niet-westerse afkomst of huishoudens in een huurwoning. Hoge vermogens zijn vooral te vinden bij 65+ stellen of 45+ stellen met meerderjarige kinderen. Het inkomen komt dan meestal uit een eigen onderneming of uit een goed pensioen.

Bron: cbs.nl

Zie ook:

  • Vermogen van huishoudens gedaald in 2012
    Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2012 een doorsnee-vermogen van 27 duizend euro. Dat is 10 procent minder dan begin 2011. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd.

Meer nieuws:Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 24-apr-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: