CBS, 16-feb-2006

CBS: Inflatie in januari 2006 sterk gedaald

De inflatie is in januari 2006 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is een forse daling ten opzichte van december. Toen lagen de prijzen nog 2,0 procent hoger dan een jaar eerder.

De daling wordt veroorzaakt door de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting, een verminderde ouderlijke bijdrage aan de kosten van kinderopvang en de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer (CPI). De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) kwam in januari 2006 uit op 1,8 procent.

Overheidsmaatregelen drukken inflatie fors
De daling van de inflatie is grotendeels toe te schrijven aan de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB). Deze maatregel draagt voor bijna 0,5 procentpunt bij aan de daling. Het gemiddelde tarief voor alle consumptiegebonden belastingen, zoals OZB, rioolbelasting, reinigingsrechten, hondenbelasting en motorrijtuigenbelasting, is door de afschaffing van de OZB weer terug op het niveau van 2000. De overheidsbijdrage aan de kosten van kinderopvang steeg fors. Hierdoor daalde de eigen bijdrage van ouders. De prijsindex voor sociale bescherming was hierdoor 11 procent lager. Dit droeg voor bijna 0,2 procentpunt bij aan de daling van de inflatie. De inflatie werd bovendien licht gedrukt door de prijsverlaging van sterke drank na een verlaging van de accijns.

Sterke prijsstijging gas en elektriciteit, maar minder dan in 2005
De tarieven voor gas en elektriciteit zijn in januari 2006 weer flink verhoogd. Elektriciteit was 5,7 procent duurder dan in december en gas 8,5 procent. Toch heeft de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit een drukkend effect op de inflatie. In januari 2005 was de verhoging van de tarieven namelijk nog sterker. Toen werden elektriciteit en gas respectievelijk 8,0 en 15,5 procent duurder.

Voeding en alcoholvrije dranken duurder
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren in januari duurder dan in december. De prijsstijging van voeding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere prijzen van verse groenten. In vergelijking met een jaar eerder zijn voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 1,4 procent duurder. Daarmee gaat deze prijsstijging net boven de inflatie uit. Het is de eerste keer sinds oktober 2003 dat dit gebeurt.

Inflatie volgens Europese methode 1,8 procent
De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in januari 2006 uitgekomen op 1,8 procent. In december was dit nog 2,0 procent. Het verschil tussen de ontwikkeling van de inflatie volgens de nationale CPI en de HICP komt vooral doordat de onroerendezaakbelasting volgens de Europese regels niet in het mandje van de HICP meetelt. Een tweede oorzaak is dat een deel van de gezondheidszorg en de particuliere zorgverzekeringen wel in de HICP meetellen, maar niet in de nationale CPI.

Zie ook Statistisch Bulletin CBS 16-feb-2006.

Bron: CBS

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, overheidsmaatregelen inflatie, inflatie 2006, daling inflatie 2006, cbs prijsontwikkeling.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: