DNB, 30-jan-2007

Collectieve Garantie-regeling vervangen: 40.000 euro met eigen risico

Per 1 januari 2007 is de Collectieve Garantieregeling vervallen en vervangen door de Wet op het financieel toezicht (Wft) met oa. een nieuw garantiestelsel.

Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingetrokken en daarmee is ook de Collectieve Garantieregeling komen te vervallen. Per 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Onderdeel hiervan is het depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Tegelijkertijd heeft het beleggerscompensatiestelsel de plaats ingenomen van de vroegere Beleggerscompensatieregeling. Inhoudelijk is het nieuwe depositogarantiestelsel nauwelijks veranderd, behalve dat de maximale hoogte van de uitkering is verhoogd en dat er een beperkt eigen risico is ingevoerd.

Het nieuwe depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan zijn rekeninghouders er zeker van dat de eerste EUR 20.000 van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen gegarandeerd zijn. Voor de volgende EUR 20.000 geldt dat zij hiervan 90% terugkrijgen. Voor het deel van uw betaal- of spaarrekening tussen de EUR 20.000 en EUR 40.000 geldt dus een eigen risico van 10%.

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel voorziet in een vergoeding tot een maximum van EUR 20.000 per persoon. Op dit punt is er met de Wft niets gewijzigd.

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel zijn in de Wft geregeld in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 van die wet en nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiŽle maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Stb. 2006, 507). De geldende teksten van de Wft en van dit Besluit zijn te raadplegen via www.wetten.nl.

De reikwijdte van het nieuwe depositogarantiestelsel is in beginsel gelijk aan de reikwijdte van de Collectieve Garantieregeling onder de Wtk 1992. Banken moeten over een vergunning van DNB beschikken. De vergunninghoudende ondernemingen vindt u terug in het register kredietinstellingen dat op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) door DNB wordt bijgehouden. Het register kunt u inzien via de website van DNB. Indien in dit register is vermeld dat een (Nederlandse) bank een vergunning heeft op grond van artikel 2:11 van de Wft, dan is het depositogarantiestelsel in beginsel van toepassing op deze bank. Heeft u een betaal- of spaarrekening bij een Nederlands bijkantoor van een bank die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of bij een bank die is gevestigd in een land buiten de EER, dan is het Nederlandse garantiestelsel niet van toepassing maar het garantiestelsel van de lidstaat waar die bank is gevestigd. Als u bankiert bij een bijkantoor in Nederland van een bank die is gevestigd buiten de EER, dan is in het algemeen het Nederlandse garantiestelsel wel van toepassing. Voor verdere vragen over het garantiestelsel kunt u zich steeds tot uw eigen bank wenden.

Zie ook het Spaarbaak artikel Veilig sparen met garantie.

Bron: DNB.nl

Links

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: garantieregeling, garantie dnb, garantieregeling spaargeld, garantie nederlandse bank, DNB garantie.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: