DNB, 11-jun-2012

DNB: Kwakkelende economie in 2012 en 2013

In 2012 zal de Nederlandse economie verder krimpen. Pas in 2013 volgt langzaam herstel. De werkloosheid zal stijgen en de economische groei wordt lager dan verwacht.

Dit blijkt de nieuwe halfjaarlijkse raming van De Nederlandsche Bank (DNB) over de economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2012.

Langzaam herstel na verdere krimp
De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,6%, waarmee de dubbele dip een feit is. Vervolgens treedt langzaam herstel op. In 2013 is de groei nog een bescheiden 0,6%, in 2014 klimt deze op tot 1,2%. De werkloosheid stijgt tot 6,4% in 2014. Hogere economische groei vergt breed vertrouwensherstel in Nederland en Europa, hiertoe zijn overtuigende beleidsmaatregelen gericht op de lange termijn noodzakelijk.

Economische groei lager dan verwacht
Door tegenvallende ontwikkelingen in de internationale economie en de aanhoudende inzinking op de Nederlandse huizenmarkt komt de economische groei dit jaar en komend jaar lager uit dan een half jaar geleden nog werd verwacht. Verondersteld is dat de Europese schuldencrisis Ė de voornaamste bron van de vigerende onzekerheid en het beperkte vertrouwen van dit moment Ė geleidelijk en zonder grote schokken tot een oplossing komt.

Voor 2013 speelt ook mee dat in de raming zoveel mogelijk rekening is gehouden met het Begrotingsakkoord, waardoor de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013 en 2014 vermindert met respectievelijk 0,5 en 0,3 procentpunt. Door deze maatregelen daalt het EMU-tekort in 2013 tot 2,9% van het bbp. Ondanks de aantrekkende economische groei loopt het begrotingstekort in 2014 weer wat op, tot 3,1% van het bbp. Dit geeft duidelijk aan dat de overheid ook na 2013 nog voor een flinke uitdaging staat om haar financiŽn op orde te krijgen.

De matige groeivooruitzichten van de Nederlandse economie komen volledig voor rekening van de ongunstige ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen van gezinnen, bedrijven en de overheid. De bijdrage van de uitvoer aan de economische groei bedraagt in de ramingsperiode ongeveer 1 procentpunt per jaar. Daarmee blijft de uitvoer net als in het verleden onontbeerlijk voor de groei van de Nederlandse economie.

Kredietcrisis en huizenmarkt verlagen consumentenvertrouwen
Door de kredietcrisis zijn de balansen van de financiŽle sector en de overheid in snel tempo verslechterd. Gecombineeerd met de aanhoudende malaise op de huizenmarkt heeft dit bijgedragen aan een fors vertrouwensverlies bij consumenten en producenten. Hiervan gaat een sterk negatief effect op de binnenlandse bestedingen uit, waardoor het noodzakelijke balansherstel wordt bemoeilijkt.

Om aan deze neerwaartse spiraal te ontsnappen, zijn meerdere jaren van hogere economische groei nodig. Een impuls hiertoe kan uit het buitenland komen Ė via een hogere groei van de wereldhandel Ė maar daarnaast is ook een binnenlandse vertrouwensimpuls zeer welkom.

Uit varianten≠analyses blijkt dat voor significant betere groeiprestaties van de Nederlandse economie forse impulsen nodig zijn. Dit vereist in elk geval dat Europese beleidsmakers snel met overtuigende maatregelen komen om de schuldencrisis het hoofd te bieden en de monetaire unie institutioneel te versterken. Voor Nederland is cruciaal dat huishoudens en bedrijven zo gauw mogelijk bevrijd worden van de onzekerheid over de op stapel staande veranderingen ter zake van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het inkomens≠beleid en de pensioenen.

Bron: dnb.nl

Zie ook:

  • Crisis hakt in op het vermogen
    De koopkracht is nu nog een kwart hoger dan in 1977, maar hoe lang nog? Sinds 2008 zijn de vermogens van huishoudens struktureel afgenomen en de koopkracht is in 2010 ook gedaald.
  • Economie opnieuw in recessie
    Nadat vanaf medio 2009 de Nederlandse economie weer groeicijfers vertoonde, gaat het vanaf medio 2011 weer bergafwaarts. Zowel in het derde als vierde kwartaal daalde de economie, waarmee Nederland opnieuw in een recessie zit.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: economische ontwikkelingen nederland, kredietcrisis 2013, economie Nederland 2013, economische factoren nederland, herstel economie 2013.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: