Commissie DSB Bank, 1-dec-2009

DSB onderzoekscommissie 'Scheltema' opent website

De commissie 'Scheltema', die onderzoek doet naar de gang van zaken bij DSB Bank, presenteert haar werkprogramma en opent een website om met belanghebbenden in contact te komen en deze te informeren.

Begin november is de onafhankelijke onderzoekscommissie DSB Bank ingesteld door de minister van FinanciŽn. Deze commissie heeft als taak een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij DSB Bank, de handelwijze van (voormalige) bestuurders en commissarissen, de handelwijze van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in het DSB Bank-dossier en hun onderlinge samenwerking ter zake, de rol van het ministerie van FinanciŽn en, tot slot, de toereikendheid van de relevante regels uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht. De commissie richt zich in het bijzonder op de elf vragen die de minister heeft gesteld, waaronder de omstandigheden en ontwikkelingen die aan de bron liggen van de problemen waarin DSB Bank is geraakt. Zij onderzoekt vooral de periode vanaf 2005 tot eind 2009, maar zal waar nodig verder teruggaan.

De commissie is inmiddels begonnen met de uitvoerige documenten- en archiefstudie. Op grond hiervan zal de commissie een planning maken van de betrokken personen die zij wil horen in januari. Het gaat hierbij om verantwoordelijken van DSB, de toezichthouders, het ministerie van FinanciŽn en andere betrokkenen. Vandaag opent de commissie een website; www.commissiedsbbank.nl waarop mensen die over relevante informatie denken te beschikken een bericht aan de commissie kunnen sturen.

De commissie werkt in hoog tempo en streeft ernaar de werkzaamheden in februari Ė conform de wens van de Minister en de Tweede Kamer - af te ronden. De grote maatschappelijke en politieke belangstelling voor de DSB-kwestie vraagt echter tegelijk om grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

De onderzoekswerkzaamheden vallen in relatie tot de toezichthouders onder het geheimhoudingsregime van de Wet op het financieel toezicht. De commissie heeft toegang tot alle relevante (vertrouwelijke) gegevens van DNB en de AFM voor zover die bij DNB en de AFM aanwezig zijn. Daarnaast zal zij zoveel mogelijk andere, ook openbare, bronnen raadplegen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen.

De commissie DSB Bank bestaat uit vier leden. Als voorzitter van de commissie fungeert de heer professor Michiel Scheltema. De andere drie commissieleden zijn de heren professor Edgar du Perron, professor Kees Koedijk en Leo Graafsma RA. Secretaris is Harry van Dalen.

Toetsing van onderzoek DNB en AFM
Los van het onderzoek van de commissie DSB-Bank vindt, zoals bekend, een onderzoek plaats van de toezichthouders DNB en AFM naar de betrouwbaarheid respectievelijk deskundigheid van bestuurders en/of commissarissen die thans nog een beleidsbepalende functie bekleden in de financiŽle sector. De minister van FinanciŽn heeft de heer Scheltema als onafhankelijke derde (en dus niet als voorzitter van de commissie DSB Bank) gevraagd om te toetsen of de hernieuwde beoordeling zorgvuldig is geschied, en of de toezichthouders in redelijkheid tot hun oordelen over de getoetste personen hebben kunnen komen. Hiertoe heeft de heer Scheltema inzicht in alle vertrouwelijke gegevens. Zo gauw de heer Scheltema beschikking krijgt over de uitkomsten van dit onderzoek, zal hij aan de toetsing beginnen. Hij rapporteert hierover aan de minister van FinanciŽn.

Bron: Commissie DSB Bank

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: scheltema dsb, dsb scheltema, michiel scheltema dsb, onderzoek dsb scheltema, commissie dsbbank.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: