Mm, 7-apr-2011

ECB verhoogt rente naar 1,25 procent

Zoals al verwacht werd heeft de Europese Centrale Bank donderdag de rente verhoogd naar 1,25 procent. De rente was sinds mei 2009 ongewijzigd.

Vanaf mei 2009 tot en met maart 2011 bevond het belangrijkste rentetarief zich op het historisch lage niveau van slechts n procent.

Normaliter wordt de rente vehoogd om stijgende inflatie te beteugelen. De inflatie in de Eurozone liep al een tijdje op en bevond zich afgelopen maanden boven het streefniveau van 2,0 procent op jaarbasis.

ECB-president Trichet zei hierover begin februari: "Vooruitkijkend naar de komende maanden zou de inflatie tijdelijk verder kunnen stijgen en waarschijnlijk voor het grootste deel van 2011 boven de 2 procent blijven." Trichet verklaarde ook dat de ECB op dat moment nog geen reden zag om over te gaan tot maatregelen om de geldontwaarding af te remmen: "De inflatieverwachtingen blijven stevig verankerd in lijn met onze doelstelling. We verwachten dat de prijsstabiliteit over de middellange termijn gehandhaafd zal blijven."

Blijkbaar ziet de ECB nu wel voldoende redenen om tot maatregelen over te gaan want tijdens vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB zijn de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  • De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verhoogd naar 1,25%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 13 april 2011.
  • De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 2,00%, met ingang van 13 april 2011.
  • De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 0,50%, met ingang van 13 april 2011.

Bron: ecb.int

Zie ook:

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: rente basisherfinancieringstransacties, de ecb verhoogt de rente om de inflatie te remmen, Rente basisherfinancieringstransacties ECB 2011, ecb rente 13 april, Rente Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringstransacties.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: