Europees Parlement, 5-feb-2010

Europees Parlement bespreekt uitwisseling bankdata met VS

Op donderdag 11 februari stemt het Europees Parlement over de tijdelijke overeenkomst inzake de overdracht van SWIFT-betalingsverkeer tussen de EU en de VS.

De overeenkomst in het licht van de bestrijding van terrorisme zou op 1 februari in hebben moeten gaan, maar de EP-leden zijn bezorgd over de manier waarop de VS informatie over EU-burgers verzamelen.

In november 2009 tekenden de EU-landen een voorlopige overeenkomst voor negen maanden met de Verenigde Staten voor het overhandigen van bankgegevens van EU-burgers via het SWIFT-netwerk. Afgelopen donderdag 4 februari volgde de EP-commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken echter de mening van de Nederlandse rapporteur Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) om niet met de overeenkomst in te stemmen.

Hennis-Plasschaert is van mening dat de overeenkomst in strijd is met de fundamentele beginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als het voltallige Europees Parlement de mening van de commissie onderschrijft, zal de overeenkomst niet in werking treden.

Klap in het gezicht van EP-leden
De Europese ministers van justitie en binnenlandse Zaken ondertekenden op 30 november 2009 een overeenkomst met de VS over het delen van bankgegevens. De overeenkomst die slechts een dag vůůr de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon - dat de bevoegdheden van het Europees Parlement over internationale overeenkomsten vergroot - werd afgesloten werd door sommige EP-leden omschreven als "een kamikazeactie", "onaanvaardbaar" en "ergerniswekkend".

De Europese Parlementsleden verzochten de Raad na het geheimzinnige proces de overeenkomst op te schorten tot de plenaire stemming en naar behoren te worden betrokken bij de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst.

Bezorgdheid om dataverzameling VS
Een EU-VS-overeenkomst uit 2007 verleent de VS toegang tot financiŽle data, maar garandeert dat de privacy van EU-wetten niet wordt geschonden. Omdat SWIFT heeft verkondigd dat de gegevens van Europese klanten vanaf 2010 alleen nog in Europese centra te bewaren (Nederland en Zwitserland), hadden de Amerikanen niet langer toegang tot de gegevens.

Ondanks dat Eurocommissaris van justitie Jacques Barrot heeft aangegeven dat de nieuwe overeenkomst slechts tijdelijk is en over een nieuwe, meer permanente overeenkomst zal worden onderhandeld onder het Verdrag van Lissabon, zullen het debat en de stemming in Straatsburg dus veel aandacht trekken. Met name de klacht dat de overeenkomst juridische protectie mankeert wordt bijvoorbeeld veel aangegeven. Verder moet er volgens de EP-leden een juist evenwicht gevonden worden tussen veiligheidsmaatregelen en het beschermen van burgerlijke vrijheden.

Het debat over de SWIFT-overeenkomst is live te volgen op woensdag 10 februari vanaf 15.00. De plenaire stemming wordt een dag later verwacht.

Bron: europarl.europa.eu

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: Eu parlement bankzaken uitwissel naar de usa, Nederlandse rapporteur Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), uitwisselen bankgegevens nederland met USA.
Copyright © 2005-2022 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 4-dec-2022

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: