Europees Parlement, 4-jun-2010

EP: Hoge beloningen in banksector hebben aan crisis bijgedragen

Het salarisniveau van managers in de financiŽle sector heeft een rol gespeeld bij het ontstaan van de financiŽle en economische crisis, aldus een verslag waaraan in het Europees Parlement wordt gewerkt.

De Belgische sociaaldemocraat SaÔd El Khadraoui stelt in zijn verslag dat de buitensporige risicoís die bij veel banken en hedgefondsen zijn genomen, verklaard kunnen worden uit de wens van managers om de winsten in korte tijd op te voeren en daarbij zelf rijk te worden.

De Commissie economische zaken behandelde het verslag over de beloning van directeuren van beursgenoteerde bedrijven en het beloningsbeleid in de sector financiŽle diensten op 1 juni. Volgens het verslag zijn de topmanagers van financiŽle instellingen aangemoedigd om te grote en onverstandige risicoís te nemen omdat de hoogte van hun salaris afhankelijk was van zulk gedrag.

Voorgesteld worden de volgende maatregelen:

  • elke financiŽle instelling en elk beursgenoteerd bedrijf moet een beloningscommissie hebben die het beloningsbeleid bepaalt
  • de leden van deze commissie mogen geen uitvoerende functies bekleden en moeten een vaste betaling ontvangen
  • de aandeelhouders moeten zich op basis van volledige informatie kunnen uitspreken over de salarissen
  • er moet een goed evenwicht bestaan tussen vaste en variabele beloning, waarbij het variabele deel niet meer dan 50% van het totaal mag vormen

Als onafhankelijke personen salarisregels vaststellen, zijn, aldus het verslag, de prikkels sterker gericht op de stabiliteit van het bedrijf op lange termijn, omdat hun belang niet ligt bij snelle winsten, maar bij het gezond houden van het bedrijf. Als de directie het bij de beloning voor het zeggen heeft, zal zij waarschijnlijk vooral kijken naar de winst op korte termijn, waardoor het nemen van excessieve risicoís wordt gestimuleerd en de gevolgen voor het bedrijf op lange termijn uit het oog worden verloren.

Volgens El Khadraoui moet van het verslag een krachtig signaal uitgaan, omdat beloningen tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden. De Poolse christendemocraat Sławomir Witold Nitras vindt het positief dat de salarissen worden gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf op lange termijn.

De Duitse liberaal Wolf Klinz wijst er echter op dat met het aanpakken van de directeurssalarissen het probleem niet wordt opgelost omdat handelaren bij beleggingsbanken veel meer verdienen dan topmanagers, en de Finse liberaal Carl Haglund onderstreept dat de EU-regelgeving in de pas moet lopen met de internationale discussies.

Het verslag wordt op 22 juni in de commissie in stemming gebracht en de plenaire behandeling is in juli gepland.

Bron: Europees Parlement

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: crisis hoge beloning, hogere beloningen crisis.
Copyright © 2005-2022 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 8-dec-2022

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: