Mm, 22-mrt-2011

ING-top levert bonus in onder publieke druk

Naar aanleiding van de onrust rondom de ING bonussen heeft het bestuur van de bank besloten hiervan af te zien. Bij ABN AMRO blijkt eerder dit jaar te zijn ingegrepen.

De bestuurders van ING hebben middels een ingezonden brief* van bestuursvoorzitter Jan Hommen aangegeven af te zien van zowel hun variabele beloning als van salarisverhogingen, zolang de ING gebruik maakt van staatssteun. De terugbetalingen van de resterende Ä 5 miljard kapitaalsteun lopen volgens plan tot mei 2012, dus tot die tijd moeten de bankiers het doen met hun huidige inkomensniveau.

Dit niveau was al niet gering, maar vorige week bleek uit het ING jaarverslag dat Hommen, naast zijn salaris van Ä 1,35 miljoen en een salarisverhoging, ook nog Ä 1,25 miljoen aan bonussen ging krijgen. Volgens Hommen was deze beloning conform de afspraken met het ministerie van FinanciŽn. Iets eerder kwam in het nieuws dat het salaris van regulier personeel bij ING maximaal 1% zou stijgen en dat de pensioenuitkering aan oud-medewerkers bevroren zou worden, hetgeen betekent dat deze groep er in koopkracht op achteruit gaat.

Commotie
Niet alleen de pers, politiek en vakbonden maakten zich hier druk over. Diverse klanten van ING besloten met hun voeten te stemmen door over te stappen naar een andere bank. Volgens de ING zelf ging het dagelijks slechts om enkele opzeggingen, maar dat het er meer moeten zijn geweest blijkt onder meer uit een reactie van Triodos Bank in de Telegraaf, waarin deze bank zegt viermaal zoveel aanvragen voor een nieuwe rekening binnen te krijgen als normaal. Dagelijks komen er een paar honderd nieuwe klanten bij. De reden die de meeste mensen opgeven is dat het om "bonussen" gaat.

Minister Jan Kees de Jager van FinanciŽn kondigde zondag aan dat hij wettelijk gaat regelen dat banken die staatsteun krijgen, geen bonussen meer mogen uitkeren aan de bestuurders. Hij twitterde* "Zeer goede stap van ING top om van bonus en salarisverhoging af te zien. Daarmee lopen ze vrijwillig al vooruit op mijn aangekondigde wetgeving. Gaat dus verder dan de in verleden gemaakte afspraken. Is signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel degelijk kan werken".

Vertrouwen in ING
In de ingezonden brief schrijft Hommen dat "de variabele beloning voor de Raad van Bestuur over 2010 het herstellende vertrouwen van onze klanten en de samenleving, waaraan onze medewerkers elke dag en stapje voor stapje bouwen, hernieuwde schade dreigt toe te brengen". Hommen schrijft verder dat "wij de kritiek op ING serieus nemen en bereid zijn daarnaar te handelen". Volgens Hommen heeft ING vanaf 2009 "een betere verankering van het klantbelang in onze dienstverlening en bedrijfsvoering bewerkstelligd". Hij geeft aan dat ING "nog grote uitdagingen wachten" en besluit de brief met "DŠŠr moet onze aandacht op gericht zijn in plaats van op de beloning van de Raad van Bestuur".

Het AD meldt* later dat alleen de raad van bestuur afziet van haar bonus. Vijf grootverdieners vlak onder Jan Hommen houden hun bonus van vijf ŗ zeven ton gewoon. Daarnaast voelden sommige klanten zich gepasseerd toen bleek dat ING aan alleen de grotere zakelijke klanten en klanten met een hoger saldo een brief stuurde met uitleg over de gang van zaken. De vraag is nog wat voor effect dit heeft op het vertrouwen in ING.

Bonus bij ABN AMRO tegengehouden
Op 24 maart meldde het FD* dat minister de Jager eerder dit jaar ingreep bij ABN AMRO. De raad van commissarissen vond dat er wel een bonus was verdiend omdat er afgelopen jaren hard was gewerkt aan de fusie met Fortis en de afsplitsing van een deel van de bank. Boekjaar 2010 resulteerde echter in een nettoverlies van Ä 414 miljoen. Volgens de afspraken en volgens de Code Banken mag bij verlies geen bonus worden uitgekeerd. De commissarissen vonden de bonus wel gepast omdat zonder de reorganisatiekosten wel sprake zou zijn geweest van winst. Doordat ABN AMRO voor 100% in handen is van de Staat kon de minister ingrijpen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer eiste middels een motie dat alle bonussen van banken met staatssteun, ook die voor het gewone personeel, door de fiscus voor de volle 100% worden belast, maar staatssecretaris Frans Weekers van FinanciŽn noemde de motie tegenover RTLZ "disproportioneel, juridisch niet houdbaar" en "niet wenselijk".

Zie ook de berichten in de Volkskrant, Telegraaf, NU.nl en de ING website.

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: ing bonussen, jan hommen levert bonus in, raad van bestuur ABN/AMro salaris, ing bonusconsumentenbond, ing levert bonus in.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 24-apr-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: