Mm, 22-dec-2010

Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2011

Met ingang van 1 januari 2011 wijzigen meerdere zaken binnen de belastingheffing. De meeste bedragen zijn met 0,6% verhoogd. Voor Box 3 geldt nog maar één peildatum en de voorwaarden voor fiscaal partnerschap zijn aangescherpt.

De Eerste Kamer heeft op 21 december ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011. Dat betekent dat per 1 januari belastingtarieven wijzigen. In deze circulaire [pdf] geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen. De inflatiecorrectie voor 2011 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,6%.

De belangrijkste punten voor spaarders zijn:

 • Nieuwe regels fiscaal partnerschap. Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten of samenwoners (partners) voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Tot 1 januari 2011 konden ongehuwd samenwonenden kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 kan niet meer gekozen worden maar geldt het partnerschap op basis van specifieke voorwaarden*.
 • Ongewijzigd tarief Box 3. Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen is ongewijzigd en bedraagt 30%. Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4% van de grondslag sparen en beleggen. Dit komt dus neer op 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.
 • Eén peildatum voor Box 3. Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar één peildatum, waar dit tot en met 2010 nog twee peildata waren (1 januari en 31 december van het jaar). Vanaf 2011 wordt de rendementsgrondslag gepeild op 1 januari van het kalenderjaar.
 • Heffingvrij vermogen aangepast aan inflatie. Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van € 20.785 (in 2010: € 20.661). De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners (zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen) kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld.
 • Verhoging toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen. De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen bedraagt € 2.779 (€ 2.762) per minderjarig kind voor de gezamelijke partners of bij gedeeld ouderlijk gezag € 1.390 per persoon.
 • Verhoging ouderentoeslag. De bedragen van deze toeslag zijn eveneens verhoogd op basis van de inflatiecorrectie.
 • Verhoging vrijstellingen. De bedragen van de vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen, voor beleggingen in durfkapitaal, voor een uitvaartverzekering en voor contant geld zijn allen zijn verhoogd op basis van de inflatiecorrectie. Nb. De vrijstelling voor de spaarloonregeling is maximaal € 17.025. Gezien de maximale inleg en de automatische vrijval zal een spaarder normaliter dit maximumbedrag niet halen.


In het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2011. Het Eindejaarspersbericht 2010 telt negen hoofdstukken: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Afdrachtverminderingen, Schenk- en erfbelasting, Belastingen op milieugrondslag, Autobelastingen, Vennootschapsbelasting, BTW en accijnzen en Overige.

Bron: rijksoverheid.nl

Zie ook:

 • Dossier: Spaargeld en belasting
  Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.
 • Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2010
  Met ingang van 1 januari 2010 wijzigen meerdere zaken binnen de belastingheffing. Zo wijzigen de bedragen voor schenken en erven, de tarieven voor de inkomstenbelasting en de heffingskortingen.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: heffingvrij vermogen 2011, belastingvrij sparen 2011, grondslag sparen en beleggen 2011, voordeel uit sparen en beleggen 2011, heffingvrije vermogen 2011.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: