Mm, 21-okt-2009

Maximaal 3000 euro voorschot voor DSB spaarders

De curatoren maken samen met De Nederlandsche Bank (DNB) een overboeking van maximaal 3000 euro mogelijk, die naar verwachting binnen twee weken wordt verwerkt.

Als voorschot op de uitvoering van het Depositogarantiestelsel is door de curatoren in overleg met De Nederlandsche Bank besloten een beperkte eenmalige overboeking mogelijk te maken.

Let op: de voorschotmogelijkheid is per 5 november 2009 beëindigd!

De voorschotmogelijkheid houdt in dat per niet-zakelijke rekeninghouder (mensen met één of meer gezamenlijke rekeningen worden hierbij als één rekeninghouder gezien) een bedrag van maximaal € 3.000,- zal worden uitgekeerd (houders van een en/of rekening kunnen gezamenlijk dus ook maximaal € 3.000,- overboeken). Antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te bekijken.

Deze uitkeringsmogelijkheid geldt alleen voor de zogenaamde direct opvraagbare tegoeden, zijnde tegoeden op een of meerdere van de volgende rekeningen:

  • Sparen
  • Internetsparen
  • Internet TOPsparen
  • Internetsparen Extra
  • DSB Bankrekening
  • Waaghalzen spaarrekening


Onder de regeling vallen niet:
  • Vaste Termijn Deposito's
  • Zilvervloot
  • Achtergestelde Deposito's (deze vallen in het geheel niet onder het Depositogarantiestelsel)
  • Alle zakelijke spaarproducten: Zakelijk Depositosparen, Zakelijk Internetsparen, Zakelijk Internetsparen Extra en andere producten die door zakelijke rekeninghouders worden gebruikt.


Het maximaal uit te keren bedrag wordt als volgt bepaald: Het totaal van de saldi op alle rekeningen van de rekeninghouder wordt bepaald. Voor alle duidelijkheid: daarvan dient het totaal van de vanaf 12 oktober opgenomen bedragen te worden afgetrokken. Vervolgens worden alle schulden (bijvoorbeeld roodstand, leningen/kredieten en/of hypotheekleningen) aan DSB Bank afgetrokken van het totaal van de saldi op alle rekeningen bij DSB Bank. Is de uitkomst van deze berekening lager dan € 3.000,- dan is het maximaal uit te keren bedrag dat saldo. Is het bedrag hoger dan € 3.000,- dan is het maximaal uit te keren bedrag € 3.000,-. In deze rekenvoorbeelden kunt u zien wat dit in de praktijk betekent.

Let op: Bij het invullen van de bedragen in het terugboekformulier moet u GEEN punten of komma's gebruiken. Doe u dit wel, dan blijft het invulveld rood en kunt u het formulier niet inzenden. De bedragen moet u dus afronden op gehele euro's en u moet geen punt gebruiken om duizendtallen te scheiden. (Dus niet "1.234,45" maar "1234"). Indien u niet precies op de hoogte bent van uw actuele spaartegoed kunt u een schatting ingeven.

Opdracht tot deze betaling kan middels dit formulier worden ingegeven.

Bron: DSB

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: dsb 3000 , dsb 3000 euro, 3000voorschotdsb, spaarloon voorschot, 3.000 of 3,000 punt of komma.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: