Nibud, 21-apr-2010

Kwart van volwassen kinderen wordt financieel gesteund door ouders

Ouders steunen hun volwassen kinderen het meest op onregelmatige basis: als het kind geld nodig heeft of er om vraagt. Een kleine groep ondersteunt zijn kinderen structureel.

Dit blijkt uit een uniek onderzoek van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, naar onderhandse en informele betalingen tussen ouders en kinderen. Ook blijken ouders en volwassen kinderen vaak niet goed op de hoogte te zijn van elkaars financiŽle situatie. Een derde heeft geen idee of het inkomen van de ander hoger of lager is dan het eigen inkomen. Betere communicatie hierover draagt volgens het Nibud bij aan een goede afweging wel of niet te schenken.

10 % van ouders schenkt structureel aan kinderen
Hoewel de bekendheid van mogelijkheden om belastingvrij te schenken groot is (84%), is er maar een kleine groep ouders (10%) die structureel gebruik maakt van deze belastingvrije schenkingsmogelijkheden. Dit zijn vooral hoogopgeleide ouders met een hoog inkomen. In totaal geeft 26 % van de kinderen aan geld van de ouders te ontvangen, veelal op onregelmatige basis (11%) of via een lening (4%). 12 procent van de ouders van wie het kind een koopwoning heeft, heeft het kind gesteund bij de aankoop van de eigen woning.

Onbekendheid over elkaars financiŽle situatie
Het is niet vreemd dat niet alle ouders geld aan hun kinderen schenken. Een derde van de ouders geeft aan hier simpelweg het geld niet voor te hebben. Een andere veel gegeven reden van ouders om niet te schenken is dat ze vaak denken dat hun kinderen het niet nodig hebben. Kinderen denken daarentegen dat ze van hun ouders zelf in hun eigen inkomsten moeten voorzien. Dit verschil in perceptie laat zien dat over dit onderwerp weinig gecommuniceerd wordt. De beperkte communicatie blijkt ook uit het feit dat 30% van de ouders geen idee heeft van de hoogte van het inkomen van de kinderen.

Levensloopbreuken
Grote gebeurtenissen als het (ver)kopen van een huis, het krijgen van (klein)kinderen of pensionering, hebben grote financiŽle gevolgen voor ouders en kinderen. Deze levensloopbreuken zijn daarom belangrijke momenten om beslissingen te nemen over mogelijke vermogensoverheveling. Omdat levensloopbreuken vaak stressvolle gebeurtenissen zijn, raadt het Nibud ouders aan op een voortijdig moment de financiŽle situatie in kaart te brengen en na te gaan of ze iets voor hun kinderen kunnen en willen betekenen. Op die manier hebben ze de gelegenheid om over fiscaal gunstige mogelijkheden na te denken en zouden zo slimmer kunnen schenken.

Over het onderzoek
De vragenlijsten van het onderzoek ĎDe ouders als financier? FinanciŽle steun van ouders aan hun volwassen kinderení zijn voorgelegd aan leden van het panel Opinieland van Survey Sampling International (SSI). In totaal hebben 756 ouders en 482 kinderen de vragen beantwoord. Het betrof twee aparte steekproeven waarbij de respondenten niet aan elkaar gekoppeld waren. De ouder in de ene steekproef had dus niet een kind in de andere steekproef en andersom. Het is voor het eerst in Nederland dat er onderzoek is gedaan naar onderhandse en informele betalingen tussen ouders en hun kinderen.

Download hier het onderzoeksrapport 'De ouders als financier? Financiele ondersteuning van ouders aan hun volwassen kinderen' (pdf).

Bron: nibud.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: sparen voor volwassen kinderen, ouders steunen kinderen finacieel, hoe omgaan met volwassen zoon met eigen inkomen, ouders van volwassen kinderen, breuk ouders en volwassen kinderen.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 24-feb-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: