Nibud, 20-jan-2012

Nibud: Iedereen gaat er op achteruit in 2012

Ondanks een lichte stijging van de bruto lonen gaat niemand er in 2012 netto op vooruit. Niet alleen de werkende Nederlanders voelen de crisis in hun portemonnee, ook bijstandsgerechtigden gaan er in 2012 op achteruit. Zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht.

Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud biedt, in samenwerking met Wijzer in geldzaken, mensen zicht op hun koopkrachtdaling met de lancering van de Nibud Koopkrachtberekenaar.

Nibud Koopkrachtberekenaar
Een koopkrachtdaling van 1% of 2% is dit jaar geen uitzondering. Dit betekent dat huishoudens enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden hebben. Het instituut adviseert heel Nederland om met zijn geldzaken aan de slag te gaan en deze koopkrachtdaling zo veel mogelijk onder controle te krijgen. Zicht op die koopkrachtdaling geeft het instituut met de nieuwe Nibud Koopkrachtberekenaar. Met deze unieke rekentool kan iedereen zien wat de bezuinigingen voor effect hebben op de eigen portemonnee.

Ouders ondanks aangepaste regel in de min
In tegenstelling tot eerdere beleidsplannen behouden ouders met 3 of meer kinderen recht op het kindgebonden budget. Zij zullen wel aanzienlijk minder krijgen dan in 2011. Voor een paar met 2 kinderen, beide werkend en een totaal inkomen van 60.000 euro, daalt de koopkracht met 29 euro per maand. Traditionele kostwinnersgezinnen met een bruto jaarinkomen van 35.000 euro en 2 kinderen, gaan er nog veel meer op achteruit. Zij moeten rekening houden met een koopkrachtdaling van zoín 56 euro per maand. Als werkende ouders dit jaar gebruik maken van kinderopvang, kan hun koopkracht met ruim 150 euro per maand dalen.

Premie zorgverzekering hoger dan verwacht
Op Prinsjesdag werd verwacht dat de premie voor de basisverzekering zou stijgen met enkele euroís per maand. Inmiddels blijkt de stijging echter sterker dan verwacht (een stijging van 6% t.o.v. 2011). Alle 18-plussers zullen deze stijging dus in hun portemonnee voelen. Naast het feit dat de premie zwaarder op het budget drukt, wordt er in het basispakket minder vergoed. Hierdoor zullen bepaalde zorgkosten voor eigen rekening komen. Het Nibud wil benadrukken dat het aanvragen van zorgtoeslag in veel gevallen noodzakelijk kan zijn.

Enorme inkomensdaling voor bijstandsgerechtigden met werkende gezinsleden
Alle bijstandsgerechtigden moeten dit jaar inleveren. We zien een koopkrachtdaling van 1,2 tot 2,5%. Daarnaast kunnen gezinsleden vanaf 2012 niet meer een individuele bijstandsuitkering aanvragen: de inkomsten van alle gezinsleden tellen mee. Zo heeft een moeder die met haar werkende volwassen zoon samenwoont, geen recht meer op een eigen bijstandsuitkering, maar is zij financieel afhankelijk van het inkomen van haar zoon. Afhankelijk van het inkomen van het kind is er helemaal geen recht meer op een bijstandsuitkering en kan het huishouden er meer dan 30% op achteruit gaan. Voor deze huishoudens is het van groot belang dat zij hun financiŽn zo goed mogelijk op orde hebben om deze inkomensterugval op te vangen. Ook adviseert het Nibud dat men alle tegemoetkomingen aanvraagt waar mogelijkerwijs recht op is, bijvoorbeeld via Berekenuwrecht.nl of via de eigen gemeente.

Doorwerken na 57 niet langer gestimuleerd
Werknemers tot 57 jaar hebben recht op arbeidskorting. Werknemers van 57 en ouder ontvingen tot dit jaar mťťr arbeidskorting dan 57-minners, om te stimuleren dat zij aan het werk blijven. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de arbeidskorting. Deze regeling is dit jaar echter afgeschaft. Daarnaast neemt de doorwerkbonus aanzienlijk af in 2012. Deze heffingskorting is bedoeld om 62- t/m 64-jarigen te stimuleren te blijven werken. Voor een 63-jarige kunnen deze maatregelen een inkomensdaling van 108 euro per maand betekenen.

Voorbeeldberekeningen


De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die voor het netto inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met vorig jaar. Naast deze acht voorbeeldhuishoudens heeft het Nibud voor honderd andere voorbeelden koopkrachtberekeningen gemaakt. Deze zijn hier te vinden (pdf). Zelf uitrekenen hoe de koopkracht verandert kan met de Nibud Koopkrachtberekenaar en op OverGeld.nl van de Telegraaf.

Achtergronden bij de berekeningen
De bedragen in de voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. Bij de bedragen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 2,1% en bruto loonontwikkeling van 1,75%. Alle fiscale regelingen van 2011 en 2012 zijn gebruikt. We zijn er vanuit gegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke aftrekposten of bijtellingen. In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, gezinsuitbreiding, verhuizing, kinderen naar de middelbare school e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens. Als gevolg van het bovenstaande zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.

Over Wijzer in geldzaken
Platform Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt ruim 40 organisaties, waaronder het Nibud, die hun krachten bundelen om de consument Ďwijzer in geldzakení te maken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van FinanciŽn, waarin partners uit de financiŽle sector, de overheid, de wetenschap en voorlichtings- en consumentenorganisaties samenwerken. H.K.H. Prinses MŠxima is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform.

Bekijk de uitgewerkte voorbeelden met 100 voorbeeldhuishoudens (pdf).

Bron: nibud.nl

Zie ook:

  • Nibud: 2011 weer een krap jaar
    Dit jaar ontvangt vrijwel iedereen iets meer salaris dan in 2010. Toch heeft ook bijna iedereen minder te besteden in 2011. In 2010 was dit ook al het geval.

Links

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: nibud koopkrachtberekenaar 2013, nibud zorgkosten, mensen met spaargeld gaan er op achteruit, nibud inkomensnorm, alternatief rekentool werk en geld nibud.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 24-apr-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: