Rijksoverheid, 22-dec-2010

Kabinet wil financiŽle sector hervormen

Het kabinet wil meer toezicht op financiŽle instellingen en betere mogelijkheden om in te grijpen, een andere financiŽring van het depositogarantiestelsel en het wil dat banken meer vermogen aanhouden.

Ingrijpende hervormingen zijn nodig in de financiŽle sector, zowel nationaal als internationaal. FinanciŽle ondernemingen moeten door deze hervormingen meer solide, verantwoordelijk en transparant worden. Ook zal het toezicht worden versterkt en verbeterd. Dit draagt er aan bij dat financiŽle instellingen in de toekomst niet meer met belastinggeld hoeven te worden ondersteund. Dit schrijft het kabinet in haar reactie op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel onder leiding van de heer De Wit.

Het kabinet zet zich actief in voor deze hervormingen. Vanaf 2011 zal het kabinet jaarlijks een wetgevingsplan indienen met voorstellen op het gebied van financiŽle markten. Onder andere op de volgende terreinen:

 • Internationale implementatie van de nieuwe kapitaalseisen, zodat banken meer solide worden. Dit betekent dat banken bijvoorbeeld meer eigen vermogen moeten aanhouden.
 • Toezicht op instellingen die nog niet onder toezicht staan, maar wel een belangrijke rol in de financiŽle wereld spelen. Dit vergroot de transparantie van de sector. Voorbeelden hiervan zijn het toezicht op kredietbeoordelingsbureaus dat zeer waarschijnlijk in de loop van 2011 van start zal gaan en de nieuwe Europese richtlijn voor toezicht op beheerders van onder andere hedgefondsen.
 • Introductie van een vooraf (ex ante) gefinancierd, risicogewogen depositogarantiestelsel, waardoor banken die een risicovoller beleid voeren meer moeten bijdragen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid van de sector.
 • Meer mogelijkheden voor de toezichthouder om tijdiger en efficiŽnter in te grijpen bij financiŽle instellingen, mocht zich een nieuwe crisis voordoen.
 • Versterking van de raad van commissarissen bij financiŽle ondernemingen, onder meer door de introductie van een geschiktheidstoets, waarmee de huidige deskundigheidstoets en betrouwbaarheidstoets van commissarissen in onderlinge samenhang kan worden toegepast. Dit wordt ook ingevoerd voor beleidsbepalers.

Daarnaast acht het kabinet een cultuur- en gedragsverandering in de financiŽle sector noodzakelijk. Het is van belang dat de financiŽle sector stappen zet om een cultuuromslag te realiseren. Banken en verzekeraars werken hier momenteel aan. Het kabinet zal bezien of er over de volle breedte van de sector genoeg stappen worden gezet om het belang van de klant te borgen.

Het kabinet onderschrijft hiermee op hoofdlijnen de aanbevelingen van de commissie De Wit. Het rapport is van grote waarde voor de discussie over de wijze waarop de regulering van en het toezicht op de financiŽle sector doeltreffend kunnen worden verbeterd. De lopende internationale en Europese initiatieven en de Kabinetsvisie toekomst financiŽle sector vormen samen met de aanbevelingen van de commissie een krachtig handvat om verbeteringen in de sector te bewerkstelligen.

De parlementaire onderzoekscommissie De Wit heeft in mei haar rapport gepresenteerd. In oktober heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd een reactie te geven op het rapport.

Bron: rijksoverheid.nl

Zie ook:

 • DNB: Publiek verwacht meer van toezicht
  Sommige verwachtingen van het Nederlandse publiek over het toezicht op de financiŽle sector gaan verder dan wat de toezichthouders volgens de wet is toegestaan.
 • Banken gaan betalen voor crisis
  Banken in de EU moeten gaan betalen voor de kosten van de financiŽle crisis. Demissionair premier Jan Peter Balkenende en zijn 26 EU-collega's zetten donderdag tijdens een top in Brussel het licht op groen voor een heffing die de banken moeten ophoesten.

Meer nieuws:Copyright © 2005-2022 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 8-dec-2022

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: