Mm, 28-sep-2008

MoneYou zoekt ook spaarders

Sinds kort is Nederland weer een spaarrekening rijker. Hypotheekverstrekker MoneYou betreedt het speelveld en biedt 5,1% rente op een spaarrekening zonder voorwaarden.

De nieuwe spaarrekening van MoneYou biedt een relatief hoge rente. Met een rente van 5,1% op peildatum 28 september 2008 komt MoneYou op de vijfde plaats in het Spaarbaak Renteoverzicht. Weliswaar is dat de middenmoot van onze top-10, maar als dochter van grootbank ABN AMRO toch geen slechte score. De MoneYou spaarrekening gebruikt volgens opgave geen valutering en heeft geen verplichte stortingen of boete bij opname.

Sparen met een doel
Als je gaat sparen doe je dat om verschillende redenen. Een handige eigenschap van de MoneYou spaarrekening is het kunnen opgeven van een spaardoel. Bijvoorbeeld: je wilt wat geld reserveren voor reparaties aan je huis, je auto of bijvoorbeeld als er een huishoudelijk apparaat stuk gaat. Misschien wil je over een paar jaar wel een boot kopen. Of... eindelijk die wereldreis? Of minder gaan werken?

Bij MoneYou kun je je spaarrekening onderverdelen in verschillende rekeningen en vervolgens elke rekening een eigen omschrijving meegeven. Zo kun je een rekening aanmaken met de omschrijving ‘boot’, ‘vakantie’, ‘wereldreis’, etc.

Spaardeposito
Naast de MoneYou spaarrekening die momenteel 5,1% rente biedt, is er nog de spaardeposito. Onder de naam MoneYou Sparen Vast wordt de mogelijkheid geboden om het saldo op je spaarrekening geheel of gedeeltelijk om te zetten in een spaardeposito. Op een spaardeposito staat je geld voor langere tijd (1 of 2 jaar) vast tegen een hoge, vaste rente (momenteel 5,3% voor 1 jaar vast). Dit rentepercentage geldt gedurende de hele looptijd. De minimale inleg op een spaardeposito bedraagt € 500,-. De maximale inleg op alle bij een spaarrekening behorende spaardeposito’s samen bedraagt € 1.000.000,-.

Het spaardeposito werkt met een basisrente en een toprente. De toprente ontvang je als je je geld gedurende de afgesproken looptijd op het spaardeposito laat staan. Als je voor het einde van de afgesproken looptijd je geld opneemt dan komt de toprente te vervallen. Je hoeft geen boete te betalen, maar je ontvangt dan alleen een rentevergoeding over de periode dat het geld op het spaardeposito heeft gestaan en deze wordt berekend aan de hand van het basisrentetarief. Bij een MoneYou Spaarrekening kunnen meerdere spaardeposito’s worden geopend.

Wie is MoneYou?
MoneYou B.V. is een zelfstandige dochteronderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. dat weer onderdeel is van ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Hypotheken Groep is begin 2006 ontstaan uit de integratie van de hypotheekactiviteiten van ABN AMRO Bank N.V. en het vroegere Bouwfonds Hypotheken.

ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar en kredietproducten alsmede als bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten. Op grond van de Wet op het financieel toezicht is op ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. het depositogarantiestelsel van toepassing, de MoneYou Spaarrekening en het MoneYou Spaardeposito vallen onder het depositogarantiestelsel.

Zie ook dit persbericht.

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: moneyou, moneyou spaarrekening, moneyou sparen, moneyou veilig, moneyou abn.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 26-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: