Friesland Bank, 2-apr-2012

Friesland Bank overgenomen door Rabobank

Friesland Bank en Rabobank hebben overeenstemming bereikt over het samengaan van Friesland Bank met Rabobank. Hiertoe zal Friesland Bank in eerste instantie een 100% dochter van Rabobank Nederland worden.

Het samengaan van de klanten, medewerkers, vestigingen en activiteiten van Friesland Bank met het netwerk van lokale Rabobanken in Nederland zal gedurende een overgangsperiode plaatsvinden. Deze geleidelijke integratie zal naar verwachting ongeveer twee jaar in beslag nemen. In deze periode is de werkgelegenheid van de betrokken medewerkers van Friesland Bank gegarandeerd.

Aanleiding: resultaten onder druk
De diepte, aard en lengte van de huidige economische crisis raakt zowel Friesland Bank zelf als haar klanten. Daarnaast houdt Friesland Bank, in verband met deze crisis, aanzienlijk meer (dure) liquiditeit aan dan in normale marktomstandigheden. Deze ontwikkelingen zetten de resultaten van Friesland Bank onder druk. Daarmee wordt het op relatief korte termijn realiseren van de vereiste versterking van het eigen vermogen van Friesland Bank, volgens de nieuwe Basel-3 regels, een onzekere factor. Friesland Bank heeft weliswaar een grote sympathie weten op te bouwen in de Nederlandse consumentenmarkt en zakelijke markt en heeft daarin de laatste jaren zeer succesvol geopereerd, maar dat weegt onvoldoende op tegen de combinatie van eerder genoemde effecten.

De raad van bestuur van Friesland Bank heeft daarom, na een diepgaande strategische analyse, in het najaar van 2011 moeten vaststellen dat het streven naar een zelfstandig voortbestaan van Friesland Bank niet langer verantwoord is tegenover haar klanten en medewerkers. De raad van commissarissen en de Stichting Friesland Bank ondersteunen deze conclusie van de raad van bestuur.

Keuze voor samengaan
Uit deze strategische analyse is een reeks van alternatieven voor de toekomst van Friesland Bank naar voren gekomen. Deze varieerden van een samenwerking met een of meer partners tot fusie met een gelijkwaardige partner of het opgaan in een groter geheel. Na verkennende gesprekken met diverse potentiŽle partners is het samengaan met Rabobank de beste oplossing voor Friesland Bank gebleken. De formele melding van het samengaan is inmiddels bij de NMA ingediend. De toezichthoudende instanties (DNB en NMA) hebben Ė gegeven de actuele omstandigheden Ė toestemming verleend voor het per direct samengaan van Friesland Bank met Rabobank.

Voorafgaand aan het samengaan met Rabobank, heeft Friesland Bank in goed overleg dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder, de Stichting Friesland Bank. Dit dividend omvat - naast cash en aandelen - ook goederen die behoren tot het Fries Erfgoed, zoals de kunstcollectie. Zodoende blijft een deel van het vermogen van Friesland Bank achter bij de Stichting Friesland Bank. Deze stichting gaat zich inzetten om de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de drie noordelijke provincies te ondersteunen.

Einde van de zelfstandige Friesland Bank
Kees Beuving, voorzitter raad van bestuur Friesland Bank: "In Rabobank hebben wij een uitstekende partner gevonden waarbij wij de belangen van onze klanten en medewerkers kunnen veilig stellen. De afgelopen jaren is Friesland Bank geconfronteerd met een combinatie en opeenstapeling van negatieve factoren. Alle positieve ontwikkelingen van onze bank ten spijt, maken die negatieve ontwikkelingen een duurzaam zelfstandig voortbestaan van Friesland Bank onmogelijk. Op deze dag kondigen wij daarom, hoezeer het ons ook spijt, het einde van de zelfstandige Friesland Bank aan. Dat in het belang van onze klanten en onze medewerkers. Tegelijkertijd zijn we zeer verheugd dat we de dienstverlening aan onze klanten, als geÔntegreerd onderdeel van Rabobank, kunnen voortzetten."

Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep: "Wij zijn verheugd dat we een betekenisvolle rol kunnen spelen in een toekomstvast perspectief voor klanten en medewerkers van Friesland Bank. Op uitnodiging van Friesland Bank hebben wij bekeken hoe deze rol eruit zou kunnen zien. Daarbij zijn we in goed overleg tot de oplossing gekomen die wij vandaag presenteren: een geleidelijke integratie van klanten, medewerkers, vestigingen en activiteiten van Friesland Bank in het netwerk van Rabobank. Wij gaan dit doen in nauwe samenwerking met de medewerkers van Friesland Bank, die in deze overgangsperiode zeker zijn van hun baan. Natuurlijk mogen klanten van Friesland Bank er op rekenen dat wij de kwaliteit van de dienstverlening handhaven op het hoge niveau dat zij gewend zijn."

Bron: frieslandbank.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: Banken in NL samengegaan cq overgenomen, spaarbaak bank.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: