Vraagbaak: Wat is de middelingsregeling?

Indien u binnen een aaneengesloten periode sterk wisselende inkomens heeft gehad, dan betaalde u door het verschil in belastingtarief in het ene jaar meer belasting en in het andere jaar minder belasting. Met behulp van de middelingsregeling kunt u dan wellicht belastinggeld terug ontvangen.

Binnen de regeling kan het inkomen uit werk en woning over een periode van drie aaneengesloten jaren worden gemiddeld om in een lager tarief te vallen, waarmee u mogelijk over die gehele periode minder belasting betaalt dan over de afzonderlijke jaren tezamen.

Voorwaarden
Voor de middelingsregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak'). Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
  • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan.
  • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan wordt uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op 0 gesteld.

Berekening
Op deze pagina van de Belastingdienst website staat aangegeven hoe u de benodigde berekening uitvoert. Om snel te zien of de middelingsregeling voor u voordeel kan opleveren, kunt u een proefberekening maken op de website BerekenHet.nl. Na het invullen van de gegevens van de verschillende jaren laat deze rekenmodule op handige wijze zien welke periode het beste resultaat oplevert. Let op: vanwege de teruggaafdrempel moet er een flink verschil in de jaarlijkse inkomens zitten om daadwerkelijk geld terug te kunnen krijgen.

Indienen middelingsverzoek
U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Bij uw schriftelijke verzoek om middeling voegt u de berekening van de middelingsteruggaaf toe als bijlage.

[bron: belastingdienst.nl over middeling]

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar deze pagina:

Vraagbaak: Hoeveel procent belasting betaal je in box 1?
Het geld dat u verdient of bijverdient is belast in box 1 van het boxenstelsel. Box 1 betreft het belastbaar...

Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2024 Spaarbaak, lees de voorwaarden.

Stel uw vraag
Gebruik het zoekveld hieronder om een andere vraag te stellen. Klik hier om elders op de Spaarbaak website te zoeken. Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Vraag:

Recent beantwoorde vragen

Hoeveel krijg ik voor mijn auto terug?
Hoeveel is mijn auto waard?
Wat is de waarde van mijn auto?
Hoeveel belasting betaal ik over koerswinst?
Moet ik belasting betalen over mijn afgeloste woning?
Wanneer betaal ik vermogensbelasting over afbetaalde woning?
Hoeveel geld mag ik storten bij gwk per dag?

Meest populaire vragen

Wanneer wordt belastingteruggave gestort?  
Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen?  
Hoeveel geld mag een kind belastingvrij ontvangen?  
Hoeveel geld mag je van de bank halen?  
Hoeveel procent belasting betaal je in box 1?  
Hoeveel spaargeld mag ik hebben met een uitkering?  
Hoeveel eigen geld mag ik hebben als ik een wajong uitkering heb?  

Alle vragen

Populaire zoekteksten: middelingsregeling, wat is de teruggaafdrempel.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: