Mm, 26-feb-2010

LeasePlan start internetspaarbank

Het moederbedrijf van LeasePlan Nederland, LeasePlan Corporation, lanceert een internetspaarbank voor particulieren, bedrijven en instellingen.

LeasePlan heeft dit initiatief al een tijd geleden aangekondigd, maar vanaf februari 2010 is het dan zo ver! De nieuwe spaarbank gaat opereren onder de naam LeasePlan Bank. Spaarders kunnen bij de LeasePlan Bank kiezen uit een internetspaarrekening en termijndepositoís met diverse looptijden.

Aantrekkelijke rente
Op peildatum 26-feb-2010 is de geboden rente voor de spaarrekening zonder voorwaarden 2,53% (nominaal op jaarbasis) waarbij de rente maandelijks wordt vergoed. Door het rente-op-rente effect komt de effectieve rente op jaarbasis hoger dan deze nominale rente. Deze variabele rente is gekoppeld aan de 1-maands Euribor (momenteel 0,43%), verhoogd met een jaarlijks vastgestelde opslag (2,10% in 2010) die LeasePlan naar gelang de omstandigheden overigens ook gedurende het jaar kan wijzigen. Met deze rente komt de LeasePlan internetspaarrekening direct hoog in onze Top-10 van spaarrekeningen zonder voorwaarden.

De deposito's varieren momenteel van 2,6% voor drie maanden vast, tot 4,0% voor 5 jaar vast. Voor deposito's tot 1 jaar vast neemt Leaseplan momenteel vier topposities in. Ook bij de deposito's tot 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar vast staat LeasePlan momenteel aan kop.

Vernieuwend product
De internetspaarrekening is volgens LeasePlan een "voor de Nederlandse markt vernieuwend product". Deze kwalificatie laten we graag voor rekening van LeasePlan, net als de vermelding "Gevestigde Nederlandse bank sinds 1993" op de website. LeasePlan heeft volgens het Wft-register van DNB weliswaar al sinds 1993 een vergunning, maar is nu pas actief op de spaarmarkt.

De internetspaarbank biedt naar eigen zeggen "een aantrekkelijke en transparante rente die automatisch de marktrente volgt. De rente op het spaargeld wordt maandelijks bijgeschreven en het spaargeld is kosteloos en vrij opneembaar. Bovendien is er geen minimum inleg vereist. Op de ingelegde spaargelden is de depositogarantieregeling van toepassing. Naast de internetspaarrekening is het mogelijk om het spaargeld voor langere tijd vast te zetten via termijndepositoís".

Voor zover wij kunnen beoordelen zijn dit niet echt unieke eigenschappen. De "automatische marktrente volgende rente" klinkt bijzonder, maar dit is blijkens de kleine letters helaas geen harde belofte. LeasePlan kan de rente gewoon naar eigen goeddunken aanpassen: "Mochten zich naar onze mening omstandigheden voordoen die ons noodzaken het opslagpercentage aan te passen, dan behouden wij ons het recht voor om de opslag binnen het jaar te veranderen". Desalnietemin lijkt de internetspaarrekening een prima product met aantrekkelijke voorwaarden.

Verbreden financieringsbasis
LeasePlan lanceert haar bank om minder afhankelijk te hoeven zijn van banken en andere geldschieters. In haar persbericht wordt dit als volgt weergegeven: "LeasePlan Corporation start dit initiatief om haar activiteiten zo breed mogelijk te financieren. Tot op heden werd hoofdzakelijk geld aangetrokken van de geld- en kapitaalmarkt. De financieringsbehoefte zal in de toekomst voor een deel worden ingevuld met de spaargelden van particulieren en bedrijven."
Volgens het FD hoopt LeasePlan binnen enige jaren 1 tot 2 miljard euro aan spaargeld op te halen. Spaarbaak houdt van keuzevrijheid en verwelkomt iedere nieuwe concurrent van gevestigde partijen. Wij wensen Leaseplan dan ook veel succes met het behalen van deze doelstelling.

In een toelichting op de lancering van de nieuwe spaarbank zegt Guus Stoelinga, CFO van LeasePlan Corporation: "Wij zijn er trots op dat wij de consument en de zakelijke spaarder een eerlijk en transparant spaarproduct kunnen aanbieden. Wij zullen zeer prudent omgaan met de aan ons verstrekte middelen en die uitsluitend investeren in activiteiten waar wij al meer dan 45 jaar verstand van hebben, namelijk autoleasecontracten. Een voordeel voor LeasePlan is dat wij met het aantrekken van middelen uit de spaarmarkt onze financieringsbasis verder verbreden".

Ga voor meer informatie naar leaseplanbank.nl.

Bron: leaseplan.nl

Zie ook:

  • In de schijnwerper: LeasePlan Internetsparen
    Sinds eind 2008 wordt de spaarrente steeds lager. Dat LeasePlan tegen de trend in nieuwe spaarrekeningen durft te lanceren met relatief hoge rente stemt hoopvol. Spaarbaak opent daarom zelf een rekening. Lees verder voor onze ervaringen...
  • Leaseplan start spaarbank
    Leaseplan gaat zich op de Nederlandse spaarder richten. Het autoleasebedrijf wil vanaf het vierde kwartaal van dit jaar spaarders de mogelijkheid bieden hun geld op een internetrekening te zetten.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: leaseplan bank ervaringen, ervaringen leaseplan bank, ervaring leaseplan bank, leaseplan bank ervaring, ervaringen leaseplanbank.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 26-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: