SNS, 6-sep-2012

Zilvervloot terug bij SNS Bank en RegioBank

SNS Bank en RegioBank komen terug met Zilvervloot Sparen. Bij dit jeugdspaarproduct ontvangen spaarders naast de jaarlijkse rente een premie van maximaal 10 procent.

Zilvervloot Sparen was vanaf 1958 enorm populair tot de overheid in 1992 de regeling stopte. In 2007 liet de inmiddels vergane DSB Bank de Zilvervloot herleven. SNS Bank en RegioBank hebben nu het stokje overgenomen en laten de Zilvervloot opnieuw bestaan.

Voor de jonge spaarder
De banken lopen met de introductie vooruit op het wetsvoorstel Jeugdsparen dat CDA en ChristenUnie in juni van dit jaar indienden. Doel is om het sparen onder jongeren weer te bevorderen op een vergelijkbare wijze als met de oude Zilvervloot. Rob Langezaal, directielid SNS Retail Bank, waar SNS Bank en RegioBank deel van uitmaken: "Financiële educatie en het bevorderen van spaarzin staan hoog in het vaandel bij SNS Bank en RegioBank. We vinden dit dermate belangrijk dat we de politieke besluitvorming niet afwachten en nu al de handschoen oppakken door Zilvervloot Sparen terug te brengen. SNS Bank en RegioBank willen met deze herintroductie haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de spaarzin bij jongeren. Een eventuele stimulans door de overheid zullen we doorvertalen naar een aantrekkelijk(er) aanbod voor de jonge spaarder."

Premie opstrijken
SNS Bank en RegioBank bieden Zilvervloot Sparen vanaf 6 september aan. Vanaf de geboorte tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kan geld worden ingelegd. De rekening moet wel uiterlijk in het 15de levensjaar worden geopend. De maximale inleg bedraagt € 600 per jaar (dat is € 50 per maand), bij een rentevergoeding van momenteel 2,4% (peildatum: 6 september 2012). Per volgemaakt spaarjaar ontvangen spaarders een premie van 1% over de inleg, met een maximum van 10%. Spaarders die dus 18 jaar lang € 50 per maand sparen, strijken meer dan duizend euro aan premie (€ 1.080) op, bovenop de jaarlijkse rentetevergoeding.

Naamsbekendheid
Tot het begin van de jaren ’90 stimuleerde de overheid sparen onder jongeren via de Jeugdspaarwet, meest bekend onder de naam Zilvervloot. Directielid Rob Langezaal: “Uit onderzoek in opdracht van ons eerder dit jaar bleek dat consumenten positief tegenover de herintroductie van de Zilvervloot staan. Het product kende zelfs nog een geholpen naamsbekendheid van 80%! Met name het opvoeden van kinderen op het gebied van sparen wordt als reden aangegeven, maar ook de spaarvorm en de premie spelen een belangrijke rol. Als spaardoel gaven mensen het meest sparen voor de toekomstige woning aan. Voor SNS Bank en RegioBank allemaal redenen om nu dus terug te komen met Zilvervloot Sparen.”

Bron: snsreaal.nl

Zie ook:

  • DSB laat zilvervloot herleven
    Kinderen krijgen vaak van alles, maar dat het niet vanzelf komt moeten ze leren. Met de (her-)introductie van de Zilvervloot doet de DSB haar duit in het zakje.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: sns zilvervloot, sns spaarcalculator, zilvervloot centraal beheer, zilvervloot komt terug, Zilvervloot SNS.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: