Vraagbaak: Ik heb aow en nog spaargeld en ga naar een verzorgingshuis. Hoeveel spaargeld mag ik hebben?

Voor een deel van de AWBZ-zorg moet een eigen bijdrage worden betaald. Motief voor de eigen bijdrage bij verblijf is een besparing van kosten bij de clint omdat de instelling een aantal dagelijkse kosten voor haar rekening neemt, zoals voeding en huisvesting. Het motief voor de eigen bijdrage voor ambulante zorg is een andere: de verzekerden prikkelen tot een doelmatiger gebruik van zorg.*

Volgens artikel 6 van het Bijdragebesluit Zorg is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Het opgebouwde vermogen (spaargeld e.d.) telde tot 2013 niet direct mee (vanaf 2013 wel, zie onder). Echter: inkomen uit vermogen (box 3, bv. rente-inkomsten) wordt ook tot het inkomen gerekend waardoor de hoogte van het vermogen ook indirect van invloed is. Het bijdrageplichtig inkomen wordt bepaald door oa. het inkomen over het peiljaar minus ingehouden belastingen en enkele vrijgestelde bedragen. De eigen bijdrage kent tevens een maandelijks maximumbedrag.

Eigen bijdrage bij vermogen vanaf 2013
Vanaf 2013 geldt een hogere eigen bijdrage voor mensen met een vermogen (vermogensinkomensbijtelling). Bij het inkomen wordt 8% van het box 3-vermogen (minus het heffingvrije vermogen) opgeteld. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. Deze vermogensinkomensbijtelling gaat in vanaf 1 januari 2013. Zie deze webpagina van de rijksoverheid voor meer informatie.
De peildatum voor het box 3-vermogen is normaliter 1 januari, maar let op: voor de eigen bijdrage 2013 is 2011 het peiljaar en geldt dus het vermogen op 1 januari 2011. Een verlaging van het vermogen gedurende de jaren erna leidt dus pas later tot vermindering van de bijdrage. Is inkomen of vermogen significant lager geworden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen, waarbij gerekend wordt met de bedragen van 2012 in plaats van 2011.

Uit een berekeing van het effect van 8% vermogensinkomensbijtelling door de staatssecretaris van VWS* blijkt dat de impact van deze maatregel op het vermogen fors is. Uitgaande van een rendement van 2% op een vermogen van +/- € 100.000,-, blijft na drie jaar circa 80% van het vermogen boven de inkomensgrenzen uit box 3 intact. Na tien jaar blijft nog circa 50% van het vermogen boven de inkomensgrenzen uit box 3 intact. Hierbij is rekening gehouden met de vermogensrendementsheffing.

De eigen bijdrage is wel begrensd:

  • Lage eigen bijdrage AWBZ in 2013 minimaal 152,- en maximaal 797,80 per maand.
  • Hoge eigen bijdrage AWBZ in 2013 maximaal 2189,20 per maand.

Veranderingen eigen bijdrage vanaf 2010
In 2010 zijn een aantal zaken veranderd in de eigen bijdrage, zoals de hoogte van de geldende bedragen. De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de eigen bijdrage zijn:
  • Als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft voor AWBZ-begeleiding, betaalt u vanaf 1 januari 2010 een eigen bijdrage. U betaalt 27 procent van uw bruto pgb. Als u wel begeleiding krijgt uit de AWBZ, maar niet via een pgb, betaalt u de eigen bijdrage vanaf 21 juni 2010. De eigen bijdrage heeft een maximum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw inkomen.
  • Krijgt u zorg in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Als uw inkomen laag is, betaalt u een lagere eigen bijdrage. En als uw inkomen hoog is, betaalt u een hogere eigen bijdrage. In 2012 geldt een maximale eigen bijdrage van € 2.189,20 per maand. (In 2011: € 2097,40; in 2010: € 2.081,60)*

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze. Nb. Om uw eigen bijdrage voor 2013 te berekenen, gaat het CAK uit van uw inkomen over 2011. Om uit te rekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u deze rekenmodule van het CAK gebruiken. Bent u maar een deel van de maand opgenomen of een paar dagen per week of maand? Dan hoeft u maar een gedeelte van de eigen bijdrage te betalen.

[* bronnen: hetcak.nl, rijksoverheid.nl]

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar deze pagina:

Vraagbaak: Ik ontvang een uitkering, moet ik mijn spaargeld eerst opmaken?
Voor een uitkering in de WW of WAO (ziektewet, UWV) telt de hoogte van het vermogen (o.a. uw spaargeld) niet...

Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2024 Spaarbaak, lees de voorwaarden.

Vragen die lijken op "Ik heb aow en nog spaargeld en ga naar een verzorgingshuis. hoeveel spaargeld mag ik hebben?"
Hierboven leest u het eerst gevonden antwoord op de vraag "Ik heb aow en nog spaargeld en ga naar een verzorgingshuis. hoeveel spaargeld mag ik hebben?". Kies voor mogelijk andere antwoorden een vergelijkbare vraag:

Regelmatig beantwoorden we nieuwe vragen, dus mocht uw specifieke vraag nog niet beantwoord zijn, kom dan binnenkort terug om het nog eens te proberen. Lees verder »

Stel uw vraag
Gebruik het zoekveld hieronder om een andere vraag te stellen. Klik hier om elders op de Spaarbaak website te zoeken. Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Vraag:

Recent beantwoorde vragen

Hoeveel krijg ik voor mijn auto terug?
Hoeveel is mijn auto waard?
Wat is de waarde van mijn auto?
Hoeveel belasting betaal ik over koerswinst?
Moet ik belasting betalen over mijn afgeloste woning?
Wanneer betaal ik vermogensbelasting over afbetaalde woning?
Hoeveel geld mag ik storten bij gwk per dag?

Meest populaire vragen

Wanneer wordt belastingteruggave gestort?  
Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen?  
Hoeveel geld mag een kind belastingvrij ontvangen?  
Hoeveel geld mag je van de bank halen?  
Hoeveel procent belasting betaal je in box 1?  
Hoeveel spaargeld mag ik hebben met een uitkering?  
Hoeveel eigen geld mag ik hebben als ik een wajong uitkering heb?  

Alle vragen

Populaire zoekteksten: aow en spaargeld, aow en verzorgingshuis, aow eigen bijdrage awbz, hoeveel spaargeld aow, aow spaargeld.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 18-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: