Vraagbaak: Wat doen de spaarrentes?

Vanaf eind 2008 is de rente op spaarrekeningen steeds lager geworden. Eind 2008 was een rente van 5,5% goed haalbaar. Eind 2009 gaf een enkeling nog een rente boven de 3%. Gedurende 2010 zagen we de spaarrente verder dalen, maar eindigt het jaar met stijgingen onder de deposito's. Vanaf begin 2011 stijgt ook de rente op spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden. Medio 2011 lijkt de rentestijging te stoppen, maar na stijgingen in 2012 zien we in 2013 en 2014 nieuwe dalingen.

Rentedalingen in 2013 en 2014
In april 2013 is de hoogste vrije rente 2,15%. WestlandUtrecht staat dan aan top in de Spaarbaak Top-10, maar renteverlagingen zijn aan de orde van de dag en de top wisselt regelmatig van plek. Ruim anderhalf jaar later is de spaarrente verder verlaagd en op peildatum 19 november 2014 staat Nationale Nederlanden aan top met 1,65%.

De gemiddelde spaarrente in de top 10 is dan ongeveer 1,5%. Dat is bijna een halve procentpunt onder de 1,9% in april 2013 en bijna een halvering ten opzichte van het gemiddelde van 2,8% een jaar daarvoor. Voor kortdurige deposito's is de maximale rente zo'n 2,0%, een halve procentpunt lager dan anderhalf jaar eerder en anderhalve procentpunt lager dan een jaar daarvoor. Slechts bij enkele langdurige deposito's (tien jaar vast) is de rente nog 3% of hoger. Binnen het segment van 5 jaar vast bieden nog maar drie aanbieders een rente van 2,3% of hoger (0,7 procentpunt lager dan in april 2013). Ga naar dit renteoverzicht om te zien wat de actuele rente onder deposito's is en welke partij de beste rente biedt.

Europese renteontwikkeling
In oktober 2008 stond de ECB rente nog op 4,25 procent. Sinds oktober 2008 heeft de ECB al veelvuldig de rente verlaagd. De stijgende trend sinds juni 2003 is in oktober 2008 omgeslagen naar een dalende. Vanaf mei 2009 tot april 2011 bevond de ECB rente zich op het historisch lage niveau van 1%. In 2011 zagen we verhogingen (tot 1,5% in juli 2011) gevolgd door verlagingen (terug naar 0,75% in juli 2012). In 2014 werd de toch al lage rente verder verlaagd tot het historisch dieptepunt van 0,05% met een negatieve rente voor bancaire deposito's.

De Euribor is de maatstaf voor de interbancaire rente. De veelgebruikte 1-maands rente lag in april 2013 nog op 0,1 procent, terwijl nu (peildatum 19-nov-2014) het slechts fractioneel boven de 0 procent ligt (0.009%). Voor kortere looptijden is de rente negatief, wat betekent dat banken geen geld krijgen wanneer ze geld elders stallen, maar ervoor moeten betalen. Ter referentie: eind 2008 was deze rente nog zo'n 4,5% was en in 2012 nog 0,4%. Als we kijken naar de ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren, dan zien we dat de aanvankelijke daling tot een minimumstand van 0,4 procent in april 2010 omslaat naar een stijging tot zo'n 1,4 procent in juli 2011. Daarna gaat de rente snel omlaag en zitten we sinds zomer 2014 op een nieuw dieptepunt, waardoor het niveau van 2008 nog lang niet in zicht is.

Inflatie en vrees voor deflatie
Toen de inflatie in 2011 steeg, steeg de spaarrente nog mee. Maar door de nieuwe recessie is de trend omgeslagen. Volgens cijfers van het CBS is de inflatie 3,0% in januari 2013, daarna is deze ondanks de renteverlagingen van de ECB gedaald tot een dieptepunt van 0,8 procent in maart 2014. In oktober 2014 kwam de inflatie uit op 1,1 procent. De spaarrente is dus nauwelijks voldoende om het spaargeld tegen de inflatie te beschermen. Inclusief de vermogensrendementsheffing van 1,2% is het resultaat helemaal negatief, maar spaarders hebben weinig keuze.

Doordat er de ECB en overheden veel nieuw geld in de economie hebben gepompt is de verwachting dat de inflatie op den duur wel zal oplopen.
Zoals in de grafiek hieronder geïllustreerd wordt, liep de inflatie in Nederland (en in Europa) vanaf augustus 2009 weer op (bron: CBS). Vanaf juli 2013 daalde deze echter weer.

Indien de inflatie stijgt, kan ook de spaarrente gaan stijgen, maar niet voordat het economisch klimaat verbeterd is en banken weer meer geld durven uit te lenen waardoor hun geldbehoefte groter wordt.
In maart 2010 was het consumentenvertrouwen nogal negatief. In maart 2011 was het beter, maar in maart 2012 was het zeer negatief en hadden Nederlanders binnen Europa niet meer het hoogste vertrouwen. Hierdoor zal de economie naar verwachting niet snel verbeteren. Door de afgebouwde steun van overheden aan banken kunnen banken stijgende behoefte kunnen krijgen naar kapitaal uit de markt, maar niet voordat de ECB-rente omhoog gaat.

In juli 2010 verdubbelde de inflatie van 0,8% naar 1,6%. In september 2011 was de Nederlandse inflatie volgens het Europese model 3,0% en daarmee gelijk aan het Europees gemiddelde. De Europese inflatie is in maart 2012 gedaald naar 2,6%, maar die in Nederland is net als de maanden ervoor blijven steken op 2,9%. Begin 2013 kwam de inflatie boven de 3%, maar door de economische onzekerheid zitten consumenten ook in 2014 nog stevig op hun geld. Ook daalde de olieprijs. De inflatie is in 2014 daardoor weer lager uitgekomen en de tussentijdse fluctuaties hebben niet geleid tot verhoging van de spaarrente.

Verwachtingen
De lage spaarrente is gerelateerd aan de huidige economische toestand. Bedrijven hebben door de dalende economie minder inkomsten en dus minder behoefte om te investeren. Ze krijgen door de hoger ingeschatte risico's minder snel een lening bij een bank. Hetzelfde geldt door de ontwikkeling van de huizenmarkt voor consumenten. De risico's op een restschuld zijn toegenomen terwijl de onzekerheid leidt tot oppotgedrag. De behoefte bij banken aan geld voor de korte termijn is hierdoor en door alle overheidssteun, de lage ECB rente en het strengere uitleenregime, minder groot geworden. Hierdoor ligt een hogere spaarrente niet voor de hand. Eind 2014 lijken de statistieken op te leven. De economie vertoont een minieme groei, de woningmarkt leeft een beetje op en er zijn meer mensen voorzichtig positief gestemd over de economie in 2015. De verwachting is echter dat de matige groei zeker niet sterk zal stijgen.

Na de omslag begin 2012 is de verwachting voor de spaarrente nu dalend. Op basis van de huidige ECB- en Euribor-rentes is mogelijk de bodem bereikt. Maar door schaarste van grondstoffen zoals olie ligt - ondanks de recessie - de dreiging van stijgende inflatie voor de hand en blijft het met de lage rentestanden voor spaarders lastig om de waarde van hun vermogen op peil te houden.

Conclusie
Door de crisis is de spaarrente niet verder gestegen en zelfs gedaald. Door achterblijvende bestedingen kan de inflatie verder dalen en kan de spaarrente verder meedalen. De verwachting voor de spaarrente in 2015 is dalend en daarna neutraal om pas bij mogelijke economische verbeteringen te kunnen stijgen.

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar deze pagina:

Vraagbaak: Wat was de gemiddelde rente afgelopen jaren?
Onderstaande grafiek geeft een historisch overzicht van de gemiddelde rente van de spaarrekeningen in de top-10 versus die van vergelijkbare...

Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2024 Spaarbaak, lees de voorwaarden.

Vragen die lijken op "Wat doen de spaarrentes?"
Hierboven leest u het eerst gevonden antwoord op de vraag "Wat doen de spaarrentes?". Kies voor mogelijk andere antwoorden een vergelijkbare vraag:

Regelmatig beantwoorden we nieuwe vragen, dus mocht uw specifieke vraag nog niet beantwoord zijn, kom dan binnenkort terug om het nog eens te proberen. Lees verder »

Stel uw vraag
Gebruik het zoekveld hieronder om een andere vraag te stellen. Klik hier om elders op de Spaarbaak website te zoeken. Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Vraag:

Recent beantwoorde vragen

Hoeveel krijg ik voor mijn auto terug?
Hoeveel is mijn auto waard?
Wat is de waarde van mijn auto?
Hoeveel belasting betaal ik over koerswinst?
Moet ik belasting betalen over mijn afgeloste woning?
Wanneer betaal ik vermogensbelasting over afbetaalde woning?
Hoeveel geld mag ik storten bij gwk per dag?

Meest populaire vragen

Wanneer wordt belastingteruggave gestort?  
Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen?  
Hoeveel geld mag een kind belastingvrij ontvangen?  
Hoeveel geld mag je van de bank halen?  
Hoeveel procent belasting betaal je in box 1?  
Hoeveel spaargeld mag ik hebben met een uitkering?  
Hoeveel eigen geld mag ik hebben als ik een wajong uitkering heb?  

Alle vragen

Populaire zoekteksten: wat doen de spaarrentes, wat doet de spaarrente, hoogste deposito rente in 2002, wat doet spaarrente, deposito rente 2002.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: