Mm, 10-okt-2011

Bedenk goed wat u met uw spaarloon doet

In 2012 valt uw spaarloon vervroegd vrij. Opname is niet verplicht, maar kan verstandig zijn. Opnemen of toch laten staan? Dit artikel helpt u bij deze keuze.

Belastingvrij
Het voordeel van de spaarloonregeling is met name dat u van uw bruto salaris geld apart kunt laten zetten en dat het na vier jaar vrij valt zonder dat u de inkomstenbelasting hierover met de fiscus hoeft af te rekenen. Bruto wordt dus netto, zonder een centje pijn! Gedurende die vier jaar krijgt u niet alleen rente, maar het gespaarde loon is ook nog eens vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Indien uw totale vermogen in box 3 boven de belastingvrije voet valt, komt dat neer op een extra voordeel van 1,2%.

Incidentele vrijgave
Normaliter staat het gespaarde loon vier jaar vast en kunt u het alleen onder specifieke voorwaarden voortijdig laten vrijgeven. Incidenteel kan de overheid besluiten om het spaarloon vrij te laten vallen, met name om de economie te stimuleren. De gedachte daarbij is dat veel mensen het spaarloon zullen opnemen om spullen van te kopen of het op andere wijze te consumeren.

De vorige keer dat de overheid besloot om het spaarloon vrij te geven was in september 2010. Het spaarloon werd toen net als in 2005 massaal opgenomen, maar niet massaal uitgegeven. Veel spaarders namen het spaarloon op om het vervolgens op een andere spaarrekening te stallen.

In 2012 valt het spaarloon vrij vanwege de afschaffing van de spaarloonregeling. U kunt het spaarloon opnemen of laten staan. Opname van het gespaarde tegoed mag in 2012, maar is niet verplicht. U kunt het ook laten staan zodat u belastingvrij kunt blijven sparen. Nieuw spaarloon inleggen kan niet meer. In plaats daarvan kunt u vanaf 2013 gaan vitaliteitssparen.

Hoeveel kan ik opnemen?
De vrijval in 2012 heeft betrekking op het geld dat in de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 is ingelegd. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van de vrijgave in 2010, u geen tussentijdse opnames heeft gedaan en u in die jaren de maximale spaarloon inleg van 613,- heeft gespaard, dan is de totale inleg 2452,- exclusief de rente. Daarnaast valt per 31 december 2011 het eventueel niet opgenome spaarloon van 2007 vrij.

Wanneer is opnemen zinvol?
Opnemen van spaarloon is verstandig als u er voordeel bij heeft. Een belangrijke factor bij het bepalen van uw keuze is uw vermogen in box 3. Onderstaande lijst geeft aan wat in welke situatie van toepassing kan zijn:

 • Vermogen negatief
  Indien u bijvoorbeeld een lening of andere schulden heeft, dan is meestal de rente die u betaalt voor de lening hoger dan de spaarrente die u ontvangt. Het is meestal verstandig om deze schulden af te lossen.
 • Vermogen onder belastingvrije voet
  Indien u geen dure leningen heeft en uw vermogen in box 3 nog niet boven de belastingvrije voet komt, dan zal het vanwege de lage rente op spaarloonrekeningen verstandig zijn om het spaargeld in ieder geval over te hevelen naar een spaarrekening met hoge rente.
 • Vermogen boven belastingvrije voet
  Indien u meer spaargeld heeft dan de belastingvrije voet, dan moet u rekening houden met de heffing in box 3. Zolang het spaarloon niet is opgenomen is het hiervan vrijgesteld. Neemt u het wel op, dan moet u dus zoeken naar een spaarrekening met een rente die minimaal 1,2% hoger is.

Wat doen met het opgenomen geld?
Indien u het opgenomen spaargeld niet gebruikt om rekeningen te betalen, schulden af te lossen of ergens anders aan uit te geven, dan kunt u het storten op een spaarrekening. Een spaarrekening zonder voorwaarden is handig indien u te allen tijde over uw spaargeld wilt kunnen beschikken. Indien het niet bezwaarlijk is dat uw geld een tijdje vast staat, dan kiest u voor een depositorekening met hoge rente. Bent u wat avontuurlijker ingesteld, dan worden in dit artikel verschillende alternatieven genoemd.

Verdere vragen
In de Spaarbaak vraagbaak zijn meerdere vragen over spaarloon binnengekomen en beantwoord. De lijst hieronder geeft verwijzingen naar de meest vaak gestelde vragen.

Vragen

Zie ook:

 • Prinsjesdag: spaarloon wordt afgeschaft
  De populaire spaarloonregeling wordt in 2012 afgeschaft, samen met de impopulaire levensloopregeling. Daarvoor in de plaats kan men gaan vitaliteitssparen. Verder brengt Prinsjesdag voor spaarders nog andere maatregelen.
 • Dossier: Spaarloon
  De spaarloonregeling is ingevoerd om werknemers te stimuleren een deel van hun loon te sparen. Een gespaard bruto loon wordt in de regeling na vier jaar belastingvrij uitgekeerd. Door dit fiscale voordeel is de regeling erg aantrekkelijk.

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: testing, wat is spaarloon, spaarloon opnemen verstandig?, spaarloon vervroegd opnemen, spaarloon vrijgave naar spaarrekening.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: