Mm, 19-nov-2014

Profiteren van lage rente

De rente is al enige tijd relatief laag. Voor spaarders is dat nadelig want het spaargeld levert minder spaarrente op. Echter, wanneer u naast spaarder ook huiseigenaar bent, kunt u toch profijt hebben van de lage rentestand.

Als huiseigenaar heeft u meestal een bijbehorende hypotheek en nu uw spaargeld relatief weinig opbrengt, kunt u het mogelijk inzetten om uw maandlasten te verlagen en belastingvoordeel te halen. In dit artikel bespreken we drie tips waar u mogelijk voordeel aan kunt hebben.

Tip 1: Hypotheekschuld deels of geheel aflossen
Bij een lage spaarrente levert het spaargeld minder op. Het kan voordelig zijn om met uw spaargeld uw hypotheekschuld vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Aflossen van uw hypotheekschuld kan voordelig zijn indien het verschil tussen de hypotheekrente en de spaarrente groot is, u meer spaargeld heeft dan het heffingvrije vermogen en uw inkomen niet in het hoogste tarief belast wordt.

De hoogte van het voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Door af te lossen betaalt u minder rente en de maandlasten worden meestal lager. Bij een lage restschuld heeft u mogelijk geen last van het woningforfait. Daarnaast zorgt een lager vermogen voor een lagere heffing in box 3. De nadelen die daar tegenover staan zijn dat het afgeloste bedrag pas weer vrijkomt bij verkoop van de woning; uw lagere spaarsaldo levert minder spaarrente op en u kunt minder hypotheekrente aftrekken. Bekijk dus goed wat voor u voordelig is en hou altijd voldoende spaargeld vrij.

Extra aflossen van uw hypotheek is bij de meeste hypotheekvormen binnen zekere grenzen mogelijk zonder verdere kosten. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft de boetevrije aflossing per 1 augustus 2011 vastgesteld op 10% van de hoofdsom. Indien er wel kosten worden gerekend dan is voortijdig aflossen mogelijk nadelig. Ook indien u weinig spaargeld heeft, een lage hypotheekrente betaalt of in het hoogste belastingtarief valt kan aflossen financieel ongunstig zijn.

Tip 2: Hypotheekrente omzetten naar lager tarief
In de afgelopen jaren is de niet alleen de spaarrente steeds verder verlaagd. Ook de hypotheekrente is stevig gedaald. Waar een paar jaar geleden een rente van 5 procent bij vijf jaar vast niet ongebruikelijk was, geven vergelijkingen van de hypotheekrente nu tarieven tussen de 2 en 3 procent. In een paar jaar is de rente dus gehalveerd en mogelijk betaalt u nu een veel te hoge rente.

Om te profiteren van de lagere rente kunt u de hypotheek laten oversluiten naar een andere bank, maar vaak levert dat bijkomende kosten op (zoals taxatie en notaris) die per saldo nadelig uitpakken. Omzetten naar een lagere rente voor de bestaande hypotheek is meestal voordeliger.

Bij veel hypotheekvormen is het mogelijk om de rente opnieuw vast te laten zetten voor de door u gewenste periode. Daarvoor hoeft vaak niet het einde van de rentevaste periode worden afgewacht, maar kan men ook voortijdig de hypotheek naar een lager tarief laten omzetten. Voor de misgelopen rente over de resterende periode rekent de bank meestal een vergoeding, maar u betaalt vervolgens een lager maandbedrag. Deze vergoeding kan afhankelijk van de geldende voorwaarden lager zijn dan het voordeel dat u hebt door het lagere maandbedrag en daarnaast heeft u voor een nieuwe periode zekerheid over de hoogte van uw maandlasten.

Om te zien of voortijdige omzetting ook in uw geval voordelig is, vergelijkt u eerst de rente die u nu betaalt met de rente die bij uw hypotheekbank gepubliceerd staat. Vervolgens kunt u een offerte aanvragen bij uw hypotheekbank, of advies inwinnen bij een hypotheekadviseur.

Tip 3: Kosten fiscaal aftrekbaar
Indien een rentevaste periode vroegtijdig wordt omgezet naar een nieuw rentetarief, of indien een hypotheek vroegtijdig wordt afgelost, dan rekent de hypotheekbank afhankelijk van de hoogte van het bedrag een vergoeding die gebaseerd wordt op de misgelopen rente. Deze vergoeding wordt fiscaal een boeterente genoemd.

De website van de belastingdienst is momenteel niet heel expliciet over de aftrekbaarheid van deze vergoeding* en dus hebben we de Belastingtelefoon (0800-0543) gebeld. Waar op de website en in de toelichting van het aangifteprogramma boeterente wel wordt genoemd, maar niet nader omschreven is, kon de belastingdame ons verder informeren. De boeterente is fiscaal aftrekbaar wanneer het gaat om het oversluiten naar een nieuwe hypotheek, om vervroegd aflossen of om het vastzetten van een nieuw rentepercentage; mits het nieuwe rentetarief marktconform is. In uw aangifte kunt u deze boeterente opnemen onder het kopje "kosten" van de hypotheek.

De hoogte van het fiscale voordeel dat u hebt door de aftrekbaarheid van deze boeterente hangt af van de hoogte van uw inkomen in box 1.

Artikelen

  • Alternatieven voor sparen
    Door de lage spaarrente vragen veel spaarders zich af of hun spaargeld voldoende oplevert en hoe ze er meer van kunnen maken. In dit artikel worden mogelijk interessante alternatieven nader belicht.
  • Belasting en spaargeld
    Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Helaas kan ook uw spaargeld zich niet onttrekken aan het leed dat belastingen heet. Meer weten? Lees dan verder...

Vragen

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: testing, omzetten naar lagere rente of aflossen.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: