Mm, 20-feb-2013

Belasting en spaargeld

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Helaas kan ook uw spaargeld zich niet onttrekken aan het leed dat belastingen heet. Meer weten? Lees dan verder...

Leuker kunnen we het niet maken!
Belasting is een geweldige uitvinding, nietwaar? Via een stelsel van allerlei belastingen zoals Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Kansspelbelasting, Onroerendezaakbelasting, Energieheffing, Accijnzen tot en met Erfrecht zorgt onze overheid ervoor dat uw geld vanaf het prille begin tot aan het bittere einde richting diezelfde overheid gaat. Uiteraard betalen wij allen dat maar wat graag, want er worden immers veel goede zaken mee verwezenlijkt, zoals het instandhouden van de sociale zekerheid. Belasting betalen is dus nuttig en leuker kan de fiscus het helaas niet maken. Wel makkelijker!

Belasting op spaargeld
En van de meest recente vereenvoudigingen bij de inkomsten belasting betreft de vermogensrendementsheffing. Dit is een heffing op het inkomen in Box 3: Sparen en Beleggen. Voor uw gemak (en uiteraard dat van de fiscus) wordt daar uitgegaan van een fictief vast rendement van 4% en heft men daar 30% belasting over, dus een totale heffing van 1,2% over het vermogen. De belastingdienst legt het zelf als volgt uit:
"Spaargeld valt onder het voordeel uit sparen en beleggen. Het voordeel uit sparen en beleggen berekent u door een vast rendement (percentage) van 4% te nemen van het gemiddelde van uw rendementsgrondslag. Over deze 4% betaalt u vervolgens 30% belasting, en dus niet over het werkelijke rendement van uw vermogen."

Veel van uw bezittingen moet u meetellen bij de opgave van het vermogen. Het gaat dan om bezittingen zoals beleggingen en spaartegoeden, maar ook om overige bezittingen als een tweede huis, een garage die niet bij de woning hoort, verhuurde auto's en boten. Maar let op; niet alle bezittingen worden meegeteld in box 3! Tot de overige bezittingen in box 3 behoren bijvoorbeeld niet:

  • vruchtgebruik dat u door erfrecht hebt verkregen van de woning die in het betreffende belastingjaar uw hoofdverblijf was. (Het eigenwoningforfait van deze woning geeft u aan in box 1).
  • roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld uw eigen auto of de inboedel van uw woning
  • kunstvoorwerpen: deze zijn over het algemeen vrijgesteld
  • door een erfenis verkregen rechten die u had op roerende zaken die u zelf gebruikte

Praktijkvoorbeeld
Of u daadwerkelijk 4% rente heeft genoten of dat uw aandelen inderdaad 4% zijn gestegen maakt niet uit. Om gesteggel te voorkomen is bepaald dat 4% de norm is. 30% belasting hierover betekent in de praktijk dus een heffing van 1,2% over uw totale spaar- en beleggingentegoed. Dit totaal wordt bepaald op basis van het totale saldo op 1 januari van het betreffende belastingjaar.

Let op: in eerdere jaren telde het gemiddelde van de saldi op 1 januari en 31 december. Vanaf belastingjaar 2011 is 1 januari de peildatum en is het saldo op die dag bepalend. De wijziging van peildata kan in uw voordeel werken, maar ook in uw nadeel. Krijgt u op twee januari een groot bedrag, dan hoeft u daar in dit belastingjaar geen heffing over te betalen. Kreeg u het bedrag op 31 december van het vorige jaar, en gaf u het niet dezelfde dag weer uit, dan telt het wel mee voor het gehele jaar.

Voor belastingjaar 2012, 2013 en 2014 geldt een vrijstelling van 21.139* voor een alleenstaande. Had u bijvoorbeeld op 1 januari 50.000 euro op uw spaarrekeningen, dan blijft minus de vrijstelling 28861 euro over, waar u vervolgens 346 euro belasting van mag afdragen.

Wat is eraan te doen?
Veelgehoord is de uitdrukking "Je kunt voor veel zaken vluchten, behalve voor de belastingdienst". Ook aan de vermogensrendementheffing valt weinig te doen. Voor ouderen met een laag inkomen is er een extra vrijstelling* en ook partners zijn bevoordeeld: de vrijstelling kan worden overgedragen aan de partner die minder vermogen heeft. Andere tips vindt u in dit Vraagbaak antwoord.

U kunt zich natuurlijk afvragen wat er zou gebeuren indien u op bijvoorbeeld 27 december een mooi schilderij van 30.000 euro zou kopen en dat op 5 januari besluit terug te brengen omdat het bij nader inzien niet bij uw bankstel past. Stel dat u elk jaar rond kerst een schilderij uitzoekt, maar helaas steeds weer niet slaagt... Is uw gemiddelde vermogen voor de belastingen dan ineens 30.000 euro minder geworden? Helaas is deze website geen belastingadviescentrum en kunnen wij daar geen uitspraak over doen. Waarschijnlijk zal de belastinginspecteur bij een controle wel vragen stellen over een regelmatig verdwijnend en weer terugkerend stukje vermogen.

Inflatiedreiging
Uw spaargeld staat niet alleen door de belasting onder druk. Ook de inflatie kan funeste gevolgen hebben. Stel dat uw spaarrekening 2% rente geeft en de inflatie gemiddeld 3% is. Dan verdwijnt er elk jaar dus niet alleen 1,2% aan belastingen; ongezien gaat er nog eens 3% in rook op. Alles bij elkaar een netto resultaat van min2.2%. Uw spaargeld verwijnt dus in plaats van dat het groeit! Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het is daarom zaak dat u goed omgaat met uw spaargeld en daar op een bewuste manier de juiste keuze voor maakt. (zie ook artikel Hoogste spaarrente? Waar vind je die?)

*) In 2012, 2013 en 2014 heeft de vermogensrendementsheffing een vrijstelling van 21.139 per persoon. Voor belastingjaar 2011 is dit 20.785 (2010 en 2009 20.661, 2008: 20.315, 2007: 20.014). De fiscus biedt ruimte de vrijstelling over te dragen aan de partner die geen of weinig vermogen heeft. Indien u kinderen heeft dan kon t/m 2011 dit heffingvrije vermogen bij n van de ouders worden opgehoogd middels de toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen. Vanaf 2012 vervalt deze kindertoeslag. Personen van 65 of ouder met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een ouderentoeslag op het heffingvrije vermogen.

Zie ook:

  • Belastingplan 2014 passeert Eerste Kamer
    Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. Naast aanpassing van geldende bedragen zijn hiermee ook een aantal opvallende wijzigingen in de belastingheffing ingevoerd.
  • Dossier: Spaargeld en belasting
    Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: belasting spaargeld, belasting over spaargeld, spaargeld belasting, spaargeld, belasting op spaargeld.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: