Mm, 20-okt-2009

Goede rente en een goed gevoel?

Een hoge rente is natuurlijk belangrijk voor de bewuste spaarder. Echter, zeker gezien de huidige renteontwikkeling kan een maatschappelijk verantwoorde spaarrekening extra voldoening schenken.

Duurzaam ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een begrip dat de laatste jaren in opkomst is. Voor een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt is winst niet de enige doelstelling. Belangrijk is ook de impact van het ondernemen op de omgeving (mensen, dieren, planten, etc.) waarbinnen het bedrijf opereert. Of, zoals dit artikel in Wikipedia het formuleert: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P benadering".

Duurzaam bankieren
Tegenwoordig zijn er meerdere banken die zichzelf een maatschappelijk verantwoorde onderneming noemen en die duurzaamheid propageren. Hierdoor krijgt de spaarder die bewust bezig is de mogelijkheid om zelf ook duurzaam bezig te zijn. Banken die duurzaam ondernemen hanteren specifieke criteria waaraan de bedrijven en projecten waar ze geld in steken aan moeten voldoen.

In het in 2003 uitgevoerde onderzoek Duurzaam Bankieren van de Consumentenbond worden onder andere de ASN Bank (dochter van de SNS Bank) en de Triodos Bank als duurzame banken vergeleken met andere banken. De Triodos Bank zet zich al sinds 1980 in voor duurzaam bankieren en is pionier op dat gebied. De uitkomst van het onderzoek is dat de ASN en Triodos banken met hun score van 85 en 82 punten in de MVO-index duidelijk voorop lopen. Opmerkelijk is dat de Rabobank en ABN Amro het met een score van 75 en 73 eigenlijk zo slecht nog niet doen. Opmerkelijk is ook dat SNS als moedermaatschappij van ASN met een score van slechts 50 fors achterblijft en het nog slechter doet dan Postbank en ING (beiden 69 punten) en Fortis (65 punten). De in het onderzoek meegenomen buitenlandse banken Garantibank en DHB bank zijn met 34 en 25 punten de hekkensluiters.

In de Zembla aflevering Bankgeheimen (juni 2007) komt het onderwerp nader aan de orde en wordt een kritische blik geworpen op de grootbanken en waar zij het geworven kapitaal voor inzetten. De uitzending wijst de spaarder op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het plaatsen van zijn spaargeld en benoemt onder andere de investeringen in clusterbommen en landmijnen, in landen met schendingen van mensenrechten en in vervuilende industrie. Iets minder dramatisch is de suggestie van Milieudefensie: "Als je 2000 euro van de ABN naar Triodos verplaatst bespaar je net zoveel CO2 als wanneer je in hele huis spaarlampen aanbrengt".

Een recenter initiatief is de Eerlijke Bankwijzer waarmee spaarders hun bank kunnen vergelijken met andere banken. Ook in het bankoverzicht van Eerlijke Bankwijzer komen Triodos Bank en ASN Bank als beste naar voren, waarbij de Triodos Bank net wat meer punten scoort dan de ASN Bank.

Duurzame bestemmingen
Uiteraard is het goed om te weten wat een duurzame bank met uw spaargeld doet. De Triodos Bank geeft het duurzame karakter als volgt weer: "Door te sparen bij Triodos Bank draagt u rechtstreeks bij aan de ontwikkeling van duurzame energie, biologische landbouw, kunst en cultuur en microkredieten in de derde wereld. Uw inleg wordt bij Triodos Bank gebruikt voor de financiering van onder meer natuurvoedingswinkels, zorginstellingen, kunstenaars en duizenden andere ondernemingen waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat". Bij de ASN bank zegt men: "Wij investeren uw geld op een manier die de samenleving duurzamer maakt. Dat betekent: niet in activiteiten die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen. Maar wél in overheden, bedrijven en instellingen die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria".

Duurzaam sparen duur?
Duurzaam bankieren en duurzaam sparen hoeft niet direct een aanslag te betekenen op de behaalde rente. Op dit moment (peildatum 27-jun-2011) biedt bijvoorbeeld de ASN Bank met haar spaarvorm ASN Ideaalsparen een prima rente van 2,5% en staat daarmee momenteel op de zevende plaats in de Spaarbaak Top-10 van spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden. De Triodos Bank geeft bij haar Triodos Maand Sparen momenteel 2,3%. Ter vergelijking: de soortgelijke spaarrekening SpaarComfort van Aegon Bank biedt momenteel slechts 2,2% rente en SNS Maxisparen 2,5%.

Liefdadigheid
Voor de spaarder die niet alleen op geld uit is biedt duurzaam sparen dus niet alleen een prima rente, maar kan de wetenschap dat het spaargeld goed wordt gebruikt ook nog eens een goed gevoel opleveren. Wil men er nog een schepje bovenop doen dan kan de liefdadige spaarder bij de Triodos Rekening Maand Sparen zijn rente (deels of geheel) schenken aan een goed doel: "Sparen met rentebestemming is sparen en helpen tegelijk. De door u bestemde rente kunt u bij uw belastingaangifte als gift opvoeren". Ook bij de ASN bank kan dat: "Via de ASN Bank kunt u eenvoudig automatisch een ideële instelling steunen, bijvoorbeeld Greenpeace, Amnesty International of Oxfam Novib. Hoe? Door (een deel van) de rente van uw spaarrekening jaarlijks te doneren aan een van de renteschenkingspartners van de ASN Bank".

Fiscaal voordeel voor duurzaam beleggen
Bij de Triodos Bank en de ASN Bank kan men niet alleen duurzaam sparen maar ook duurzaam beleggen. Sparen en beleggen vallen onder box 3 van de inkomstenbelasting. In deze box betaalt u 1,2% belasting over het vermogen dat boven het vrijgestelde bedrag valt (zie artikel De fiscus en uw spaargeld). Belegt u in door de overheid aangewezen ‘maatschappelijke beleggingen’, dan geldt een extra fiscale vrijstelling voor zogenaamde Groene fondsen en Sociaal-ethische fondsen. Groene fondsen beleggen in projecten of financieren projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu. Sociaal-ethische fondsen beleggen in projecten of financieren projecten in ontwikkelingslanden. De extra vrijstelling is EUR 55.145 per persoon per jaar (voor belastingjaar 2009). Bij de Triodos Bank geldt deze vrijstelling voor het Triodos Groenfonds en Triodos Fair Share Fund. Bij de ASN Bank geldt deze vrijstelling voor het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Fonds. De Triodos en ASN spaarvormen vallen dus niet onder de deze vrijstelling.

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: GOEDE RENTE, asn vs triodos, vergelijk triodos asn, asn versus triodos, triodos vs asn.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 26-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: