Mm, 8-okt-2009

Veilig sparen met garantie

De meeste spaarders hechten veel aan zekerheid. Om de spaarders in deze wens te ondersteunen is door de Nederlandse banken gezamelijk een garantieregeling in het leven geroepen.

Sparen en zekerheid
Zeker op het moment dat er een kredietcrisis heerst, banken fuseren of opgesplitst worden, banken negatief in het nieuws zijn en soms zelfs omvallen, hebben spaarders behoefte aan zekerheid. Uiteraard raken spaarders niet graag hun al dan niet moeizaam vergaarde spaargeld kwijt, ook niet indien een bank onverhoopt het loodje zou leggen. Om de spaarders in deze wens te ondersteunen is door de Nederlandse banken gezamelijk een garantieregeling in het leven geroepen. De Collectieve Garantieregeling die actief was vanaf 1978 is per 1 januari 2007 vervangen door het depositogarantiestelsel binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Wees gerust; dit is een nog betere regeling!

Garantie tot € 100.000
Het depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan zijn rekeninghouders er zeker van dat hun tegoeden in betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaardeposito's gegarandeerd zijn.

Het garantiestelsel geeft bescherming aan particulieren, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen die een vordering hebben op de bank die in de problemen is geraakt en is onder andere van toepassing op tegoeden op betaal- en spaarrekeningen. De regeling voorziet in terugbetaling van een gelimiteerd maximum bedrag per rekeninghouder per bank.

In eerdere regelingen was het maximum gegarandeerde bedrag € 20.000 en later € 38.000 (100% van de eerste € 20.000 en 90% van het deel tot € 40.000). Vanwege de kredietcrisis is in Europees verband besloten om het gegarandeerde bedrag te verhogen naar € 100.000. Dit gegarandeerde bedrag geldt per persoon en per financiële instelling. Het tegoed wordt in voorkomende gevallen verrekend met eventuele schulden.

Garantie voor beleggers
Voor beleggingen is met ingang van de Wft niets gewijzigd. Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel voorziet in een vergoeding tot een maximum van € 20.000 per persoon. Pensioenen met bedragen die bij verzekeraars zijn gestald vallen helaas buiten de boot aangezien deze niet onder de garantieregeling vallen. Pas sinds kort is het middels het zogenaamde banksparen mogelijk om ook bij de bank voor een pensioen te sparen en dan geldt de regeling weer wel.

Zekerheid in heel Europa
Het garantiestelsel is een regeling die de belangen van de rekeninghouders waarborgt. De Europese Unie verplicht de lidstaten een garantieregeling in het leven te roepen en geeft de minimumnormen waaraan die regelingen moeten voldoen. Het Nederlandse depositogarantiestelsel is net zoals bijvoorbeeld de Belgische Garantieregeling aangepast aan deze Europese richtlijnen en dekt dezelfde bedragen. In maart 2009 heeft het Europees Parlement een wijziging van spaarrichtlijn aangenomen, waarmee het minimaal gegarandeerde bedrag in heel Europa 100.000 euro wordt en in voorkomende gevallen de uitbetaling binnen 20 dagen zal plaatsvinden.

Zekerheid in de praktijk
Dit alles betekent in de praktijk voor spaarders dat hun totale tegoed bij een bank tot € 100.000 gegarandeerd is. Het vergoede bedrag wordt in onderhevige gevallen eerst nog verrekend met eventueel uitstaande schulden bij dezelfde instelling, zoals een hypotheek. Bij een en/of-rekening geldt het maximum per persoon en is dus maximaal € 200.000 gegarandeerd. De garantie geldt niet voor het zogenaamde achtergesteld deposito.
Let op: het aantal rekeningen per spaarder is niet van belang, net zo min als de werkmaatschappij van de bank. Meerdere rekeningen bij verschillende dochters van de bank is dus gelijk aan meerdere rekeningen bij dezelfde bank. Wilt u weten hoe het met uw bank zit? Kijk dan in het Wft-register van DNB.

Rekenvoorbeeld: stel u heeft bij een bank een spaarrekening van € 30.000 euro en een deposito van € 90.000, dan krijgt u het maximum van € 100.000 euro terug. Indien u bij de bank ook nog een hypotheek van € 80.000 heeft, dan krijgt u € 40.000 terug.

Wil de bezorgde spaarder zijn spaartegoed zoveel mogelijk gegarandeerd hebben, dan kan deze zijn bezit opsplitsen over meerdere rekeningen bij verschillende banken. In theorie kan men dit doen voor misschien wel 50 verschillende instellingen, waarmee dus miljoenen euro's gegarandeerd kunnen worden, maar of dit in de praktijk nou echt makkelijk is, is nog maar de vraag. Gelukkig zullen de meeste spaarders nog niet met dit luxe-probleem geconfronteerd worden en is het zaak om eerst maar zoveel bij elkaar te sparen (zie artikel Hoogste spaarrente? Waar vind je die?).

Tenslotte; het garantiestelsel is een ‘omslagregeling’. Dat wil zeggen dat De Nederlandsche Bank, die met de uitvoering van de regeling is belast, de uitkeringen omslaat over de andere banken die onder het stelsel vallen. Mocht er dus een bank in de problemen komen, dan zullen alle andere banken hiervoor opdraaien. Vaak staan tegenover de spaartegoeden weer leningen met een zekere waarde en kan een groot deel van de vergoeding uit de boedel worden gefinancieerd. Of het in voorkomende gevallen voor de spaarder bij die andere banken te merken valt is niet te voorspellen, maar duidelijk zal zijn dat niemand echt op het inroepen van het stelsel zit te wachten.

Zie ook dit nieuwsbericht over de verhoging naar € 100.000, deze informatie van De Nederlandsche Bank (DNB) over het garantiestelsel en deze publicatie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: garantie nederlandse bank, spaargeld garantie, veilig sparen, garantie spaargeld, garantie banken.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 27-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: