Mm, 30-apr-2015

Vermogensbelasting kan beter

Door de lage spaarrente staat de huidige forfaitaire heffing op vermogen onder druk. Komende Prinsjesdag komt Minister Dijsselbloem van FinanciŽn met een alternatief voor de huidige vermogensrendementsheffing. De belasting op vermogens wordt rechtvaardiger voor gewone spaarders.

Vermogensbelasting ter discussie
De afgelopen periode is meer discussie ontstaan over de belasting op vermogen. Door de aanhoudend lage spaarrente en de relatief hoge koersen van aandelen moeten spaarders in veel gevallen inleveren, terwijl beleggers nog wel rendement halen. Een belasting van meer dan honderd procent op het daadwerkelijk behaalde rendement wordt met name door spaarders als onrechtvaardig ervaren.

In 2014 heeft de commissie Van Dijkhuizen voorgesteld het forfaitair rendement te koppelen aan de gemiddelde spaarrente. De belasting op vermogen wordt ook besproken in de belastingbrief van het kabinet in dat jaar. Daarnaast staan sinds de publicatie van Piketty's "Kapitaal in de 21ste eeuw" vermogensongelijkheid en belastingen op vermogen erg in de belangstelling.

Alternatief plan op Prinsjesdag 2015
Een woordvoerder bevestigde na berichtgeving in De Telegraaf* dat de minister een alternatief plan aankondigde tijdens zijn recentelijke bezoek aan Washington. Dijsselbloem zei daar: "De vermogensrendementsheffing gaat nu uit van een jaarlijks rendement van 4%" in Box 3, de belastingbox voor sparen en beleggen. "Maar gewone spaarders halen dit door de lage spaarrente niet. Beleggers weer wel, die hebben goede beleggingsjaren gehad. We gaan kijken naar een manier om de vermogensbelasting rechtvaardiger te maken".

CPB rekent alternatieven door
Er zijn diverse alternatieven voor de belastingheffing op financieel vermogen. Deze zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau in het in maart gepubliceerde* Centraal Economisch Plan 2015 (CEP).

Momenteel wordt een fictief (forfaitair) rendement van 4% op alle box-3-vermogens belast, met een vrijstelling voor lage vermogens. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2012, betaalde ongeveer een kwart (1,8 miljoen) deze de facto belasting op het vermogen. Huishoudens met grotere vermogens blijken een (relatief) hoog rendement te kunnen halen doordat hun vermogen voor een groter deel bestaat uit activa met een hoog (langjarig) rendement. De huidige forfaitaire heffing is dus nadelig voor de wat lagere vermogens. In veel andere landen wordt geen belasting op het vermogen geheven, maar op het daadwerkelijke inkomen hieruit.

Een heffing op het daadwerkelijk vermogensrendement heeft als voordeel dat de belasting meer geheven wordt naar draagkracht en meer stabiliserend werkt voor de economie. Nadeel is dat de opbrengst aanzienlijk minder stabiel is en de uitvoering is ook ingewikkelder, alhoewel door digitalisering minder complex dan vroeger. Bij een variant met forfaitaire rendementen per vermogensbestanddeel op basis van langjarige gemiddelden zijn de belastinginkomsten stabieler, net als bij een progressief tarief op het forfaitair rendement voor grotere vermogens.

Lees voor meer details het CEP 2015 (PDF download).

Zie ook:

  • Belasting en spaargeld
    Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Helaas kan ook uw spaargeld zich niet onttrekken aan het leed dat belastingen heet. Meer weten? Lees dan verder...
  • Dossier: Spaargeld en belasting
    Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, vermogensbelasting prinsjesdag.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 12-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: