CBS, 15-nov-2012

Economie krimpt fors

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2012 met 1,1 procent gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal en 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ten opzichte van een jaar eerder krimpt de economie met 1,6 procent, is de uitvoer 1,6 procent hoger, ligt de consumptie huishoudens 1,8 procent lager, zijn de investeringen 6,4 procent lager en zijn er 75 duizend banen minder.

Economie krimpt t.o.v. vorige kwartaal
Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de economie in het derde kwartaal van 2012 met 1,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. In de eerste twee kwartalen van het jaar was er nog sprake van een lichte groei van 0,1 procent.

Opnieuw krimp t.o.v. een jaar eerder
Vergeleken met het derde kwartaal van 2011 kromp de economie met 1,6 procent. De consumptie door huishoudens en de investeringen zijn gedaald, de uitvoer groeide nog licht maar minder dan in voorgaande kwartalen. Het derde kwartaal van 2012 kende één werkdag minder dan het derde kwartaal van 2011.

Groei uitvoer zwakt af
De uitvoer van goederen en diensten is in het derde kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal groeide de uitvoer nog met 4,4 procent. De uitvoer van Nederlands product kromp met 1,7 procent. De wederuitvoer, waaraan Nederland relatief minder verdient, groeide daarentegen met 3,9 procent.

Investeringen fors lager
De investeringen in vaste activa lagen 6,4procent lager dan een jaar eerder. Zowel in woningen en bedrijfsgebouwen, als in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd minder geïnvesteerd. In vergelijking met het tweede kwartaal daalden de investeringen in vervoermiddelen fors. De grootste daling vond plaats bij de investeringen in personenauto’s. Ook de investeringen in machines en installaties krompen.

Consumptie verder gedaald
De consumptie door huishoudens is met 1,8 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de vijf voorafgaande kwartalen was er sprake van krimp. Er werden met name minder duurzame goederen gekocht. Vooral de bestedingen aan personenauto’s waren fors lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam met 0,2 procent licht toe. Dit kwam vooral door een verdere stijging van de zorguitgaven. Aan het openbaar bestuur werd wederom minder geld besteed.

Bouw krimpt het meest
Met uitzondering van de overheid en zorg was de productie in het derde kwartaal in alle bedrijfstakken lager dan een jaar eerder. Bij de bouw was de daling met 8,0 procent het grootst. De bouw krimpt al vanaf 2009, behoudens een opleving in 2011.

Wederom minder banen
In het derde kwartaal van 2012 daalde het aantal banen, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, met 21 duizend in vergelijking met het tweede kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2011 waren er 75 duizend banen van werknemers minder. Dit is een daling van 0,9 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken waren er minder banen dan een jaar geleden. Het aantal banen daalde met 17 duizend het sterkst in de bouwnijverheid. In de zorg was er nog een kleine stijging van het aantal banen. Deze stijging was echter veel lager dan de voorgaande kwartalen. In september 2012 steeg de werkloosheid naar 6,6 procent van de beroepsbevolking; volgens cijfers van CBS de hoogste stand sinds 1997.

Zie deze PDF voor het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Bron: cbs.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, spaargeld krimpt, "jos van den heuvel" cbs, economie krimpt inflatie, economie te weinig consumptie.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 14-apr-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: