CBS, 21-jul-2008

Nederlanders vinden sparen zinvol

Nederlanders denken steeds positiever over sparen. Samen met Denemarken en Luxemburg zijn wij binnen de EU het meest positief.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen dertig jaar zijn steeds meer Nederlandse consumenten positief gaan oordelen over sparen. Inmiddels behoort Nederland samen met Denemarken en Luxemburg tot de EU-landen met de meest positieve houding jegens sparen.

Mening over sparen niet beÔnvloed door economie
Economische tegenspoed beÔnvloedt het verwachte spaargedrag van consumenten in negatieve zin. Dit effect was duidelijk zichtbaar aan het begin van de jaren í80 en de beginjaren van het nieuwe millennium.

De economische ontwikkelingen lijken echter geen invloed te hebben op de steeds positiever wordende mening over de zin van sparen. In het tweede kwartaal van 2008 vond 81 procent van de Nederlandse consumenten het zinvol om te sparen. Daarentegen gaf 15 procent van de consumenten aan dat sparen op dat moment juist niet zinvol was. Hiermee kwam het saldo van de positieve en negatieve antwoorden uit op 66. Dertig jaar eerder was dit saldo slechts 14.

Leeftijd en inkomen meest bepalend
In de periode januari 2002 tot en met mei 2008 waren consumenten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar het vaakst positief over de zin van sparen. Dit positieve oordeel daalt, naar mate de leeftijd toeneemt. Andere demografische en sociaaleconomische kenmerken zijn in mindere mate gerelateerd aan een positief oordeel over de zin van sparen.

Het oordeel over het verwachte spaargedrag wordt daarentegen vooral ingegeven door het inkomen. Zo waren consumenten met een laag inkomen in deze periode overwegend negatief over hun spaarmogelijkheden, terwijl de hogere inkomens zeer positief waren. Andere kenmerken zijn van minder belang.

Nederlanders binnen Europa zeer positief
In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders zeer positief over de zin van sparen. Over de periode van begin 2002 tot en met mei 2008 waren alleen de Denen positiever dan de Nederlandse consumenten.

In landen waar consumenten negatief gestemd waren over de zin van sparen, lag in deze periode de inflatie boven het Europese gemiddelde. De enige uitzonderingen zijn Ierland, Luxemburg, Polen en onze zuiderburen.

Bron: CBS.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: spaargedrag nederlanders, testing, spaargeld gemiddelde nederlander, sparen in ierland, CBS spaargeld.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: