CPB, 13-dec-2011

CPB: Nederland in recessie

De Nederlandse economie zit in recessie. De economie krimpt in 2012 met een halve procentpunt, terwijl de werkloosheid stijgt met 90.000 personen, tot 5,25%.

Het overheidstekort verbetert van 4,6% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2011 naar 4,1% bbp in 2012. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Door de sterk verslechterde economische vooruitzichten is de geraamde verbetering van de overheidsfinanciŽn minder groot dan eerder werd verwacht. Het geraamde begrotingstekort overschrijdt de Ďsignaalmargeí in 2012 met 0,4% bbp. Dat maakt het Centraal Planbureau bekend in de vandaag gepubliceerde decemberraming van de Nederlandse economie, in de vorm van de CPB Policy Brief 2011/13 'Economische vooruitzichten 2012'.

Doormodderscenario
In de decemberraming is gerekend met een Ďdoormodderscenarioí, waarin de schuldencrisis niet snel wordt opgelost, maar er ook geen verdere neerwaartse escalatie ontstaat. In de raming is aangenomen dat de financiŽle markten in de loop van 2012 enigszins tot rust komen en dat de economische groei dan ook weer begint aan te trekken. Vooralsnog drukt de grote onzekerheid echter op de Europese economieŽn. Daardoor krimpt de voor Nederland relevante wereldhandel in 2012, net zoals het bbp in het eurogebied.

Verwacht herstel
De Nederlandse economie bevindt zich in een recessie. Pas in de tweede helft van 2012 volgt naar verwachting enig herstel van de economische groei. Het bbp-niveau in 2012 is Ĺ percent lager dan in 2011. Deze geraamde economische krimp volgt uit de verwachte teruggang van de wereldhandel. Bovendien houden consumenten en investeerders als gevolg van de economische onzekerheid hun vinger op de knip. De groei wordt ook gedrukt door het restrictieve begrotingsbeleid.

Somber beeld overheidsfinanciŽn
De voorliggende raming geeft een duidelijk ongunstiger beeld van de overheidsfinanciŽn dan de vorige raming van september 2011. Dat komt vrijwel volledig door de verslechterde groeivooruitzichten. Het geraamde tekort overschrijdt de zogenaamde Ďsignaalmargeí in 2012. Volgens de begrotingsregels van het kabinet is echter pas het geraamde tekort voor 2013 bepalend. De eerste raming van 2013 publiceert het CPB aanstaande februari, in aanloop naar het Centraal Economisch Plan (CEP).

Ga naar de cijfers behorend bij deze kortetermijnraming.

Bron: cpb.nl

Zie ook:

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: nederland recessie 2012, bruto product nederland 2011, centraal economisch plan 2012, cpb cijfers relevante wereldhandel, spaarrente en recessie.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: