Mm, 25-feb-2010

Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2010

Met ingang van 1 januari 2010 wijzigen meerdere zaken binnen de belastingheffing. Zo wijzigen de bedragen voor schenken en erven, de tarieven voor de inkomstenbelasting en de heffingskortingen.

In dit persbericht [pdf] geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen.

De belangrijkste punten voor spaarders zijn:

  • De bedragen van box 3 worden eenmalig niet geïndexeerd. Het heffingvrij vermogen blijft dus € 20.661. De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen blijft € 2.762 per minderjarig kind. De ouderentoeslag blijft (afhankelijk van het inkomen) maximaal € 27.350
  • Vanaf 1 januari 2010 kunnen partners de gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen naar keuze onderling verdelen. Voorheen bestond deze keuzemogelijkheid per vermogensbestanddeel.
  • Vanaf 1 januari 2010 geldt een vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten (zoals een chipkaart en cadeaubonnen) van € 500 per belastingplichtige (€ 1 000 voor partners).
  • Per 1 januari 2010 wordt de inkeerregeling voor zwartspaarders versoberd. Voortaan kan een boete van 15 procent (van de verschuldigde belasting) worden opgelegd over vermogen dat langer dan twee jaar in het buitenland staat.
  • Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld maatschappelijke beleggingen tot een gezamenlijk maximum van € 55.145 (niet gewijzigd t.o.v. 2009). Maatschappelijke beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene of sociaal-ethische fondsen.


Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010, de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, de Fiscale Onderhoudswet 2010 en de Wet afschaffing vliegbelasting. Op 15 december 2009 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe Successiewet.

Het Eindejaarspersbericht 2010 is ingedeeld in negen hoofdstukken: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Afdrachtverminderingen, Belastingen op milieugrondslag, Autobelastingen, Vennootschapsbelasting, BTW en accijnzen en Overige. De inflatiecorrectie voor 2010 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,9%.

Bron: Ministerie van Financiën

Zie ook:

  • Dossier: Spaargeld en belasting
    Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: belastingheffing 2010, wijziging erfrecht per 1 januari 2010, wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010, inflatiecorrectie 2010, ecb rente per 1 januari 2010.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: