Rijksoverheid, 1-feb-2013

Nederlandse Staat nationaliseert SNS REAAL

De minister van FinanciŽn heeft in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd. Het spaargeld van klanten is veilig en de dienstverlening van SNS REAAL is gewaarborgd.

Met de ingreep zijn grote problemen voor de financiŽle stabiliteit en de economie voorkomen.

FinanciŽle stabiliteit verzekerd, de private sector betaalt mee
Nationalisatie op basis van de interventiewet is nodig omdat SNS REAAL in acute nood is gekomen door problemen met de vastgoedportefeuille. DNB had de instelling een deadline gesteld om voor 31 januari 18:00 uur met een oplossing te komen. Zonder een oplossing zou SNS Bank failliet gaan en het financiŽle stelsel in ernstig en onmiddellijk gevaar komen.

Nadat DNB vaststelde dat bij het verstrijken van de deadline geen oplossing was gevonden, bleek nationalisatie onvermijdelijk om de financiŽle stabiliteit in Nederland te waarborgen. ďIk heb alle alternatieve oplossingen met marktpartijen in detail bekeken. Maar gisteravond heb ik geconstateerd dat er geen acceptabele totaaloplossing is geboden. Daarom heb ik het uiterste middel van de nationalisatie moeten inzetten. Zo wordt de financiŽle stabiliteit gewaarborgd en grote schade aan de economie voorkomen. Ik kan mij goed verplaatsen in de weerstand die velen zullen voelen omdat er opnieuw een groot bedrag aan publiek geld nodig is. Daarom wil ik de private sector voor een zo groot mogelijk deel laten meebetalen aan de redding van SNS REAAL.Ē, aldus minister Dijsselbloem van FinanciŽn.

De private sector betaalt mee aan deze oplossing voor zover DNB dat nog verantwoord acht. Dat betekent dat de aandeelhouders en de achtergestelde crediteuren worden onteigend. Dit scheelt de Staat 1 miljard aan kosten. Daarbovenop komt er een speciale, eenmalige resolutieheffing van 1 miljard euro op de banken in 2014.

De ingreep en de budgettaire gevolgen
DNB heeft vastgesteld dat aanvullende financiŽle maatregelen nodig zijn voor de stabiliteit van SNS REAAL. De problematische vastgoedtak wordt afgescheiden van SNS Reaal. De kosten voor de Staat van deze maatregelen zijn 3,7 miljard euro. Deze kosten bestaan uit 2,2 miljard euro aan nieuwe kapitaalinjecties, 0,8 miljard euro als afschrijving van de eerdere steun, en 0,7 miljard euro voor het op afstand plaatsen van het vastgoed. Daarnaast verschaft de Staat 1,1 miljard aan leningen en 5 miljard aan garanties. Dit zorgt voor een verslechtering van het EMU-saldo 2013 van 0,6% en een toename van de EMU-schuld van 1,6%.

Spaargeld is veilig
Voor spaarders en andere klanten treden er geen veranderingen op. De dienstverlening voor de klanten van SNS REAAL met 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen wordt voortgezet en het spaargeld van spaarders is veilig.

Matiging van salarissen
De CEO en CFO van SNS REAAL, de heren Latenstein en Lamp, hebben bekend gemaakt hun ontslag aan te bieden. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit de heer Van Olphen en Oostendorp. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Zwartendijk, heeft zijn functie aangeboden. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door de huidige vice-voorzitter Overmars. Bonussen voor bestuursleden waren en zijn niet aan de orde. Bij de instelling wordt, bovenop het bestaande bonusverbod, loonmatiging verwacht.

Toekomst van SNS Reaal
Het nieuwe management heeft de opdracht om zodra het bedrijf is gestabiliseerd en de markt het toelaat onderdelen weer in private handen te brengen.

Voorkomen van overheidsingrijpen
Nieuw ingrijpen is een terugslag om de Nederlandse financiŽle sector weer op eigen benen te laten staan. De minister wil dit type kostbaar overheidsingrijpen in de toekomst voorkomen. Minister Dijsselbloem: ĒDe banken moet in de toekomst bij problemen veel beter te scheiden zijn. Zo hoeft niet de hele instelling gered te worden maar alleen de publiek relevante delen. In Europees verband moet geregeld worden dat in de toekomst alle private partijen zoveel mogelijk de rekening betalen.Ē

Technische aspecten
Het besluit tot onteigening en het persbericht waarbij de onteigening bekend is gemaakt zijn te vinden op de website.

In 2014 wordt een eenmalige, in de staatskas vloeiende resolutieheffing aan banken opgelegd van in totaal 1 miljard euro. Deze heffing zal niet voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. De bijdrage van de verschillende banken zal worden gerelateerd aan de totaalsom van de onder het depositogarantiestelsel gegarandeerde depositoís die op 1 februari 2013 bij hen worden aangehouden.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: resolutieheffing ing, gegarandeerde rente sns na nationalisatie, westland utrecht bank stabiliteit nederlandse bank.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 12-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: