Rijksoverheid, 7-okt-2011

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen

Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ en de Wmo.

De AWBZ is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten*. Deze wet vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg of het wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning*. De Wmo regelt voorzieningen, hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het huishouden, aanpassingen in de woning, een rolstoel of maaltijdverzorging.

Nu betaalt iedereen dezelfde bijdrage. Met de voorgenomen verhoging voor mensen met een aanzienlijk vermogen, komt de bijdrage meer overeen met hun financiŽle situatie. Met de maatregel - die werd aangekondigd in het regeerakkoord - bespaart het kabinet Ä80 miljoen per jaar.

Vanaf 1 januari 2013 zal 4% van het vermogen in belastingbox 3 (sparen en beleggen) bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld. Dit bedrag is een indicatie voor het vermogen van de verzekerde.

De ministerraad heeft ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: eigen bijdrage awbz 2013, eigen bijdrage verpleeghuis 2013, kosten verzorgingshuis 2013, bijdrage verpleeghuis 2013, vermogenstoets verzorgingshuis 2013.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: