Mm, 23-sep-2014

Belastingplan 2015: belangrijkste maatregelen voor spaarders

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september wordt traditioneel de troonrede gehouden. Daarnaast wordt ook het belastingplan aan de leden van de tweede kamer aangeboden. Na goedkeuring door tweede en eerste kamer zal dat plan per 1 januari 2015 in werking treden.

De belangrijkste maatregelen voor spaarders hebben betrekking op het vermogen en inkomen. Hoe meer belasting er betaald moet worden, hoe lager het netto inkomen en hoe minder er gespaard kan worden. Voor sommige spaarders kan verhoging van belasting in combinatie met inflatie in de loop der jaren betekenen dat het spaargeld moet worden aangesproken.

Hieronder worden de belangrijkste maatregelen voor spaarders samengevat. Voor de volledige inhoud van het Belastingplan 2015 kunt u terecht op deze website.

Verhoging belasting eerste schijf
In box 1 (inkomen uit werk en woning) wordt progressief belasting geheven middels een verdeling in schijven. Hoe hoger het inkomen, hoe meer schijven van toepassing zijn met ieder een hoger tarief. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting was in 2014 tijdelijk verlaagd naar 36,25%. Met ingang van 1 januari 2015 wordt dit tarief verhoogd naar 36,5%. Alhoewel dit een matiging is ten opzichte van het aflopen van de tijdelijke verlaging in 2014, is het per saldo een belastingverhoging van 0,25%. Conform belastingplan 2014 komt daar per 1 januari 2016 nog een verhoging van 0,06% bij, tot een totaal van 36,56%.

Snellere afbouw heffingskorting
De algemene heffingskorting is een korting op de te heffen belasting. Voor hogere inkomens wordt deze korting afgebouwd naar een lager bedrag dan voor lagere inkomens. Vanaf een jaarinkomen van +/- 20.000 euro tot circa 57.000 euro wordt de heffingskorting in de periode 2015-2017 verlaagd tot +/- 1000 euro voor de hogere inkomens. Voor de lagere inkomens is deze korting circa 2200 euro.

Verhoging arbeidskorting
De arbeidskorting is een voor werkenden op de af te dragen belasting. Met inzet van Belastingplan 2014 wordt deze korting voor hogere inkomens beperkt en afgebouwd. Met ingang van 2015 wordt de arbeidskorting verhoogd en wordt ook de zogenaamde afbouwgrens verhoogd, waardoor meer midden- en hogere inkomens recht krijgen op een hogere arbeidskorting. Voorheen werd de korting vanaf een jaarinkomen van +/- 41.000 euro afgebouwd; in 2015 begint de afbouw pas vanaf circa 50.000 euro.

Aanpassing ouderenkorting
De ouderenkorting is een korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, vergelijkbaar met de algemene heffingskorting, maar alleen van toepassing op ouderen. In 2014 bedraagt deze ouderenkorting € 1032 voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 35.450 en € 150 bij een hoger inkomen. Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting verlaagd met € 83.

Afschaffen ouderentoeslag box 3
Ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal € 19.89522 en een grondslag sparen en beleggen (grondslag voor box 3) van maximaal € 279.708 per belastingplichtige hebben recht op een verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 met maximaal € 27.984: de ouderentoeslag. Deze toeslag wordt met ingang van 2016 afgeschaft.

Vrijstelling schenkbelasting
Op 1 januari 2015 eindigt de tijdelijke verruimde vrijstelling van de schenkbelasting. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mochten mensen maximaal € 100.000,- belastingvrij aan iemand schenken. De ontvanger moest dit geld wel in de eigen woning steken. Met het eindigen van de tijdelijke regeling bedraagt de maximale vrijstelling van schenkbelasting in 2015 € 52.752,- (rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie) en wordt deze weer beperkt tot ouders en kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Zie hier voor meer informatie.

Bron: rijksoverheid.nl

Zie ook:

  • Belastingplan 2014 passeert Eerste Kamer
    Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. Naast aanpassing van geldende bedragen zijn hiermee ook een aantal opvallende wijzigingen in de belastingheffing ingevoerd.
  • Dossier: Spaargeld en belasting
    Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: belastingplannen 2016 spaarders, nieuwe belastingplan spaarders, troonrede 2015 vermogensbelasting, verlaging vermogensbelasting 2016, arbeidskorting.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: