Mm, 1-nov-2010

DSB curatoren maken restant rente over

Middels een brief aan klanten hebben de curatoren van de failliete DSB Bank aangekondigd het resterende tegoed aan rente te gaan uitbetalen.

De brief is gericht aan klanten met een (spaar-)rekening waarvan het totale openstaande tegoed volgens de administratie van DSB minder dan € 100,- bedraagt. Zoals ook in de openbare verslagen van de curatoren is aangekondigd zullen uit efficiencyoverwegingen alle vorderingen van minder dan € 100,- integraal worden uitbetaald.

Rente
In de meeste gevallen betreft het resterende tegoed het bedrag aan rente voor de periode vanaf het uitspreken van de noodregeling (12 oktober 2009) tot de faillisementsdatum (19 oktober 2009). Binnen het depositogarantiestelsel (DGS) kon deze rente niet worden geclaimd, maar volgens de curatoren heeft de spaarder daar op grond van de wet wel recht op.

Uitbetaling
Het nog uit te betalen tegoed kan varieren van enkele euro's tot enkele tientallen euro's. Het bedrag wordt indien mogelijk nog voor het eind van 2010 uitbetaald. Voor de uitbetaling hoeft de spaarder in principe niets te doen. Als men het eens is met de hoogte van het tegoed zoals dat in de brief vermeld staat wordt het bedrag automatisch uitgekeerd naar de bij de DSB bekende tegenrekening. Als die tegenrekening niet meer klopt dan heeft men tot 14 dagen de tijd om een ander rekeningnummer door te geven via een formulier dat op de DSB website kan worden gedownload.

Schuldeisers
Spaarders en andere schuldeisers van DSB Bank met een vordering van (in totaal) meer dan € 100,- ontvangen over de verdere afwikkeling van hun vordering eveneens schriftelijk bericht. In de verificatievergadering op 10 december 2010 zal worden vastgesteld welke vorderingen op DSB Bank worden erkend en welke worden betwist. De betreffende schuldeisers zullen een unieke gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, waarmee zij kunnen inloggen op de website die speciaal voor de verificatievergadering is ingericht. Via deze website kunnen deze crediteuren inzicht krijgen in de status van hun vordering en kunnen zij - waar nodig - bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen. De website bevat ook algemene informatie, zoals een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden daarop.

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: dsb curatoren, dsb rente, rente dsb via curatoren nog niet ontvangen, verificatie dsb, verificatie dsbbank nl.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: